Geef patiënt recht op best passende medicijn

kop in zandPatiënten moeten altijd recht hebben op de meest passende farmaceutische zorg. De kostprijs van medicijnen mag geen reden zijn patiënten uit te sluiten van een bepaald soort medicijn. Dat schrijft Patiëntenfederatie NPCF aan de Tweede Kamer. Die vergadert morgen in commissieverband over geneesmiddelen.

Afgelopen dagen werd duidelijk dat sommige ziekenhuizen vanwege de hoge kosten van geneesmiddelen patiënten niet altijd de medicijnen geven die voor hen nodig en meest gepast zijn. Patiëntenfederatie NPCF schrijft: “In hoeverre dat nu al realiteit is of een angstaanjagend toekomstscenario is ons niet geheel duidelijk. Leden van de NPCF bereiden meldpunten voor. Want zij nemen de signalen ernstig.”

De brief vervolgt: “We steken overigens onze kop niet in het zand en realiseren ons terdege dat er maatregelen moeten worden getroffen opdat patiënten de meest passende farmaceutische zorg kunnen houden. Bij deze maatregelen moeten patiëntorganisaties vanzelfsprekend worden betrokken.” Volgens de NPCF is een prijsplafond voor medicijnen geen begaanbare weg. Dat heeft de Algemene Ledenvergadering van Patiëntenfederatie NPCF onlangs nogmaals duidelijk uitgesproken.

Actieve rol Zorginstituut
In de brief aan de Kamer wordt nogmaals een lans gebroken voor een actievere rol voor het Zorginstituut als het gaat om vergoeding van bereide geneesmiddelen. “Bij het voorbereiden van besluiten over vergoedingen van geneesmiddelen is een belangrijke functie en taak weggelegd voor Zorginstituut Nederland. Patiëntenfederatie NPCF is van mening dat dit ook het geval moet zijn bij de bereide geneesmiddelen.”

Samen beoordelen
Patiéntenfederatie NPCF schrijft: “Wij vragen de Kamer er bij de minister op aan te dringen, het Zorginstituut op te dragen deze taak op zich te nemen. Dan kan een proces van tripartite beoordeling, dus door verzekeraars, zorgaanbieders en patiënten, plaatshebben. Zo wordt in gezamenlijkheid vastgesteld wat goede zorg is (stand van wetenschap en praktijk), waardoor scherper en inzichtelijker wordt welke middelen wel of niet voor vergoeding in aanmerking komen. En wat de uitzonderingsituaties zijn, waarvoor machtigingsprocedures een optie vormen. Het Zorginstituut is bij uitstek geschikt om hier leiding aan te geven.

> Lees hier de brief aan de Tweede Kamer

Bron: NPCF