Manifest Bezorgde huisartsen: “Het roer om”

0
453

Collega-huisartsen worden uit elkaar gedreven door de Autoriteit Consument en Markt. De beroepsorganisaties zijn met de Mededingingswet vleugellam en monddood gemaakt. De huisarts mag zelfs het overleg met zijn collega’s niet meer zoeken als het gaat om samenwerking met de zorgverzekeraars. Iedere huisarts staat er alleen voor, terwijl honderden verschillende polissen van tientallen zorgverzekeraars uiteindelijk uit het kartel van vier grote zorgverzekeraars komen. Net als zijn ruim 9000 collega-huisartsen willen zij niet individueel onderhandelen met de zorgverzekeraar. De huisarts wil samen met zijn collega’s lokaal en regionaal afspraken maken met de zorgverzekeraar.


Het_Roer_Moet_Om_-_Manifest_van_de_Bezorgde_HuisartsDe initiatiefnemers hebben behoefte aan meerjarige contracten met duidelijke afspraken over visie en te leveren zorg. Niet ieder jaar opnieuw schijnonderhandelingen met niet-beslissing bevoegde relatiemanagers zonder medische kennis. Initiatieven voor een duurzame ontwikkeling van zorg zouden transparant moeten worden beoordeeld, waarbij niet alleen euro’s en besparingen belangrijk zijn maar vooral gezondheidswinst. Het ontbreekt zorgverzekeraars aan een lange termijn visie; ieder jaar verandert het eisenpakket waar de huisarts aan moet voldoen. Zij kunnen niet verder investeren in verruiming openingstijden, praktijkcertificering, aannemen van extra personeel etc. zonder een meerjarig contract.

De initiatiefnemers weigeren verder te verzanden in het georganiseerde wantrouwen van de exploderende zorgbureaucratie, de rek is er uit! Kwaliteit wordt niet verhoogd door administratieve overbelasting, ongebreidelde dataverzameling en cijferfetisjisme. Afvinklijstjes leiden te vaak tot perverse financiële prikkels, ten koste van de kwaliteit van de zorg die zij willen leveren. Verzekeraars hebben nauwelijks kennis van het proces van medische besliskunde in de 1e lijn. Het gaat er allereerst om dat verzekeraars vertrouwen hebben in mijn medische deskundigheid. Hierover willen zij graag verantwoording afleggen.

TEKEN DAAROM HET MANIFEST!