Actieve daginvulling voor jonge mensen met dementie

ondersteuningSPANkracht-pakket
Het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen van het Radboudumc heeft het SPANkracht-pakket ontwikkeld. Het SPANkracht-pakket helpt jonge thuiswonende mensen met dementie om tot een zinvolle dagbesteding te komen.

Het gevoel nuttig te zijn is een universele behoefte. Zinvolle activiteiten zijn echter vaak minder goed uit te voeren door de gevolgen van dementie. Dit geldt in het bijzonder voor mensen met dementie op jonge leeftijd. Ze verliezen zeer belangrijke rollen in werk- en privéleven, wat hun gevoel van eigenwaarde aantast. Het SPANkracht-pakket ondersteunt de eigenwaarde van jonge mensen met dementie via hun dagbesteding.

Het SPANkracht-pakket is een praktisch hulpmiddel voor jonge thuiswonende mensen met dementie, om samen met hun naaste en/of een zorgprofessional tot een zinvolle dagbesteding te komen. De afkorting SPANkracht staat voor een Sociale, Plezierige, Actieve en Nuttige daginvulling op basis van eigen kracht.

Het SPANkracht-pakket bestaat uit een gids en een werkboek. De gids bevat algemene informatie over dementie op jonge leeftijd en advies over hoe activiteiten aangepast en gestructureerd kunnen worden. Daarnaast bevat de gids een hulpwijzer met allerlei hulp- en ondersteuningsmogelijkheden voor dagbesteding. Het werkboek bevat richtlijnen en oefeningen om een persoonlijk dagbestedingsplan op te stellen dat voldoet aan persoonlijke wensen en behoeften. Ook zorgprofessionals zelf (bijvoorbeeld casemanagers, medewerkers dagbehandeling) kunnen het pakket uitstekend gebruiken bij de begeleiding van jonge mensen met dementie.

Het SPANkracht-pakket is op basis van onderzoek ontwikkeld door het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON), samen met jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers, Alzheimer Nederland, het Radboud Alzheimer Centrum, Alzheimer Centrum Limburg en zorggroep Florence.

Meer informatie
www.spankrachtbijdementie.nl

Bron: Radboudumc