Redenen voor opname van mensen met dementie vanuit het perspectief van de mantelzorger besturdeerd

0
558

weegschaal proefschrift‘From home towards the nursing home in dementia; informal caregivers’ perspectives on why admission happens and what they need’ Promotie Mw. Basema Afram, MSc
In dit proefschrift zijn redenen voor opname in een verpleeghuis van mensen met dementie bestudeerd vanuit het perspectief van de mantelzorger. Daarnaast zijn de behoeften die mantelzorgers ervaren gedurende dit proces in kaart gebracht. Mantelzorgers benoemen vooral redenen gerelateerd aan de persoon met dementie als reden voor opname, zoals agressie, dwaalgedrag, toenemende hulpbehoeften en cognitieve achteruitgang. Redenen gerelateerd aan de mantelzorgers zelf worden wel gerapporteerd, maar in veel mindere mate. Op basis van de resultaten wordt aanbevolen dat mantelzorgers goed begeleid worden door professionele zorgverleners gedurende het transitie proces van hun naaste. Dit houdt in dat mantelzorgers ook na opname in aanmerking dienen te komen voor zorg of begeleiding. Ook wordt gepleit dat zorgverleners minder snel behoeften van mantelzorgers “invullen” en beter luisteren naar de mening van mantelzorgers.

Vrijdag 1 mei, 14.00 uur

Promotor: prof.dr. J.P.H. Hamers
Co-promotores: dr. H. Verbeek, dr. M.H.C. Bleijlevens

Bron: Universiteit Maastricht