Spoedpost: één punt voor alle patiënten met spoedzorg

Opening Spoedpost (5)De Spoedeisende Hulp van het Sint Franciscus Gasthuis en de Huisartsenpost SFG van Huisartsenposten Rijnmond hebben de handen ineen geslagen en zijn de Spoedpost gestart. De Spoedpost is op 12 juni 2015 feestelijk geopend door C.H.J. Lamers, burgemeester van Schiedam en lid dagelijks bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Burgemeester Lamers onderstreepte bij de opening: ‘De Spoedpost is niet alleen gewenst, maar ook nodig in de regio Rotterdam. Een goede samenwerking tussen huisartsen en ziekenhuis is essentieel om nu en in de toekomst goede spoedzorg te kunnen garanderen.

Als u zich voorstelt dat uw moeder, partner of kind ’s nachts ineens benauwd raakt, dan wilt u natuurlijk zo snel mogelijk worden geholpen. U moet dan zelf beslissen of u daarvoor naar de Huisartsenpost of naar de Spoedeisende Hulp gaat. Maar hoe weet u wat de juiste keuze is?

Door de komst van de Spoedpost wordt u deze keuze uit handen genomen. U meldt zich bij de Spoedpost, gelegen bij de spoedingang van het Sint Franciscus Gasthuis. Daar wordt u opgevangen bij één loket. Na enkele vragen hoort u direct of u geholpen wordt op de Huisartsenpost of op de Spoedeisende Hulp. Beide organisaties zijn slechts enkele stappen van het loket verwijderd. Zo krijgt u precies de juiste zorg op de juiste plek.

Minder wachten, minder duur
Door de komst van de Spoedpost wordt voorkomen dat u onnodig wacht. Denkt u maar in: als u zich met benauwdheid had gemeld bij de Huisartsenpost en u moest eigenlijk naar de Spoedeisende Hulp, dan was er onnodige tijd voorbij gegaan.

Een tweede voordeel van de Spoedpost is dat het een bijdrage levert aan het betaalbaar houden van zorg. Mensen die onnodig gebruikmaken van ziekenhuiszorg, zijn beter op hun plek bij een huisartsenpost. Ziekenhuiszorg is duurder en valt onder het eigen risico. Huisartsenzorg is minder duur en wordt vergoed door verzekeraars. Bij de Spoedpost wordt direct gekeken of een behandeling door een arts uit het ziekenhuis nodig is, of dat een huisarts u beter kan helpen. Zo dalen ook de zorgkosten. Dit scheelt op de rekening van het ziekenhuis, de huisartsen en de patiënten.

Zorg van de toekomst
De intensieve samenwerking tussen de huisartsenpost en het ziekenhuis wordt gezien als schoolvoorbeeld van de zorg van de toekomst. De organisaties nemen samen de verantwoordelijkheid voor kwalitatief goede en betaalbare spoedzorg.

Meer informatie over de Spoedpost vindt u via www.sfg.nl/spoed of www.huisartsenpostenrijnmond.nl.

Het Sint Franciscus Gasthuis is onderdeel van de Sint Franciscus Vlietland Groep

Fotobijschrift:
Met behulp van een simulatiepop geeft Spoedeisende Hulp-arts Arthur Rosendaal uitleg aan (v.l.n.r.) Roos van Erp-Bruinsma, voorzitter Raad van Bestuur Sint Franciscus Vlietland Groep, burgemeester C.H.J. Lamers en huisarts Femke Hohmann.