Amsterdamse 5- en 10-jarigen gezond en wel?

AmsterdamDe gezondheid van Amsterdamse 5- en 10-jarige kinderen is in schooljaar 2013-2014 beter dan in schooljaar 2009-2010. Ze hebben vaker een goede mondgezondheid (88% in 2013-2014, t.o.v. 86% in 2009-2010), hebben minder sociaal-emotionele problemen (15% in 2013-2014 t.o.v. 19% in 2009-2010), zijn vaker lid van een vereniging (65% in 2013-2014 t.o.v. 62% in 2009-2010) en hebben minder vaak overgewicht of obesitas (19% in 2013-2014 t.o.v. 23% in 2009-2010). Wel groeien wat meer kinderen op in een gezin met zorgen, spanningen of stress (19% in 2013-2014 t.o.v. 16% in 2009-2010). Dit blijkt uit de Amsterdamse jeugdgezondheidsmonitor in het basisonderwijs.

Rapportage op stadsdeelniveau
De GGD Amsterdam brengt zeven rapporten uit op stadsdeelniveau, met daarin uitkomsten van de jeugdgezondheidsmonitor basisonderwijs 2013-2014.

Ieder rapport bevat informatie over de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van 5- en 10-jarige kinderen in Amsterdam, het stadsdeel en de gebieden in het stadsdeel. Ook wordt binnen het stadsdeel gekeken naar verschillen voor geslacht, leeftijd, etnische herkomst, opleidingsniveau van de ouders en gezinssamenstelling. Voor ieder stadsdeel is daarnaast bekeken wat de meest opvallende bevindingen zijn op het gebied van gezondheid, welzijn en leefstijl: Zijn er voor dit stadsdeel verschillen met 2009-2010? Gaat het stadsdeel wel of niet mee met de Amsterdamse ontwikkelingen tussen 2009-2010 en 2013-2014? En verschilt het stadsdeel in 2013-2014 van andere stadsdelen in Amsterdam?

Vragenlijsten
In Amsterdam vulden ruim 10.000 ouders van 5- en 10-jarigen in het reguliere basisonderwijs in 2013-2014 een vragenlijst in over de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van hun kind. De GGD Amsterdam verzamelt deze gegevens jaarlijks en brengt iedere vier jaar een rapportage uit. De resultaten van dit onderzoek gebruikt de gemeente Amsterdam als input voor het gemeentelijke en lokale jeugdgezondheidsbeleid.

Aanvullende informatie
De resultaten, een voorbeeld van de vragenlijst en aanvullende informatie over de werkwijze van de Amsterdamse jeugdgezondheidsmonitor in het basisonderwijs kunt u vinden op Gezondheid in Beeld (www.ggdgezondheidinbeeld.nl). De rapporten zijn te downloaden via de website van de GGD Amsterdam (www.ggd.amsterdam.nl/publicaties/rapporten/)