Vijftien Nederlandse ziekenhuizen verstrekken levensverlengend medicijn niet

recept papierDrie patiëntenverenigingen vragen opheldering aan Nederlandse ziekenhuizen over het niet gebruiken van het borstkankermedicijn Pertuzumab. Het geneesmiddel geeft een gemiddelde levenswinst van 16 maanden, maar wordt desondanks door vijftien Nederlandse ziekenhuizen niet verstrekt aan patiënten met borstkanker.

Borstkankervereniging Nederland, Levenmetkanker-beweging en Patiëntenfederatie NPCF willen van de ziekenhuizen weten waarom zij het middel niet verstrekken aan patiënten.In een brief aan de ziekenhuizen stellen zij: “Het is een middel dat voor een groep van ongeveer 500 borstkankerpatiënten van essentieel belang is. Dat mag en kunt u hen niet onthouden. Wij vinden dan ook dat deze groep borstkankerpatiënten er zonder meer op moet kunnen rekenen dat ze Pertuzumab (Perjeta) volgens de bestaande richtlijn voorgeschreven krijgt.”

De organisaties vragen de ziekenhuizen snel opheldering te verschaffen zodat de patiënten weten waar ze aan toe zijn.

>> Lees hier de brief aan de ziekenhuizen

Bron: NPCF