Projecten Saxenburgh Groep positief beoordeeld voor het programma Ruimte voor verpleeghuizen van VWS

0
495

De Saxenburgh Groep is met de projecten van zorgcentrum Nijenhaghen in Ommen en Marsch-Kruserbrink in Hardenberg positief beoordeeld voor het programma Ruimte voor verpleeghuizen van staatssecretaris Martin van Rijn, ministerie VWS. Daarmee is de Saxenburgh Groep één van de 151 organisaties voor verpleeghuiszorg die mee mag doen aan het verder verbeteren van zorg voor ouderen. Dit verbeteren kan door het schrappen van overbodige regels en het invoeren van nieuwe manieren van werken.

De Saxenburgh Groep gaat verder werken aan een systematische beoordeling van de kwaliteit van zorg door leden van de cliëntenraad, die zelf keuringen – zogenaamde audits – uitvoeren. Het tweede project dat is goedgekeurd, is het stapsgewijs verbeteren en versterken van de veiligheid van bewoners door het inzetten van een veiligheidschecklist.

VanRijn_nbc_3juli-850x592Met invoering van de projecten kunnen verbeteringen op de juiste wijze worden gesignaleerd en worden doorgevoerd. Door deze manier van werken, kan de kwaliteit van de ouderenzorg door zorgmedewerkers worden verbeterd zonder dat dit leidt tot bureaucratie.

In totaal hebben de 151 voorstellen betrekking op zo’n 670 locaties, een grotere reactie dan eerst werd verwacht. Dit resultaat geeft volgens staatssecretaris Van Rijn aan hoe groot de ambitie van de zorgsector is. Van Rijn: ‘Wanneer vertegenwoordigers van cliënten en professionals mij vertellen hoe de verpleeghuiszorg beter kan, spat het enthousiasme ervan af. “Geef ons de ruimte!”, hoor ik dan. “En schrap alle formulieren die niets zeggen over wat de wensen van een cliënt zijn”. Dat is dus nu de weg die we inslaan, ik verwacht er erg veel van.’ De voorstellen van de instellingen zijn beoordeeld door leden van cliëntenraden, professionals in de zorg en medewerkers van de leden van de Taskforce Kwaliteit Verpleeghuiszorg. Ze zijn geselecteerd omdat ze bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van zorg, gezien door de ogen van de cliënt, of vanwege voorstellen voor het wegnemen van regels die niets toevoegen.

Kijk voor meer informatie over het landelijke programma Ruimte voor verpleeghuizen op www.langdurigezorg.nl.