Gemelde bijwerkingen na HPV-vaccinatie (Cervarix®)

Logo-lareb-240Naar aanleiding van media aandacht voor bijwerkingen in andere landen en het besluit van de European Medicines Agency (EMA) om het bijwerkingenprofiel van HPV-vaccins verder te verduidelijken, heeft Bijwerkingencentrum Lareb een nadere analyse gedaan.

De HPV-vaccinatie is onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma voor meisjes in het jaar dat ze 13 worden ter preventie van baarmoederhalskanker.

In totaal werden 1142 meldingen, met 3833 mogelijke bijwerkingen, ontvangen na vaccinatie met Cervarix®. De meest gemelde bijwerkingen zijn: hoofdpijn (409), pijn (410), koorts (366), misselijkheid (281 ), duizeligheid (238) en vermoeidheid (167).Eerder berichtte Lareb over 31 meldingen van langdurige vermoeidheid (>6 maanden). Het betrof meldingen met naast vermoeidheid zeer diverse klachten met in veel gevallen indrukwekkende en ingrijpende gevolgen voor het dagelijks leven. Veel van de meisjes hadden ook serieuze problemen op school die met deze vermoeidheid samenhingen. Op basis van de analyse kon niet worden geconcludeerd dat er een mogelijke relatie was met de HPV-vaccinatie, maar deze kon ook niet worden uitgesloten.Met name omdat langdurige vermoeidheid een klacht is die bij meisjes op deze leeftijd ook los van vaccinatie voorkomt. Om een eventuele relatie te bevestigen of uit te sluiten werd aanbevolen aanvullend epidemiologisch onderzoek te doen.De herbeoordeling van de EMA richt zich op twee aandoeningen: het ‘Complex Regional Pain Syndrome’ (CRPS), een chronische pijn aandoening in armen en benen; en het ‘Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome’ (POTS), een aandoening die gekenmerkt wordt door een buitensporige stijging van de hartfrequentie bij het gaan staan zonder daling van de bloeddruk.

Er zijn geen meldingen ontvangen waar de diagnose CRPS of POTS gesteld was op het moment van het melden. Er werd één melding gedaan van chronische pijn op de injectieplaats. In de meldingen met combinaties van bijwerkingen die passen bij de symptomen van POTS – zoals duizeligheid en flauwvallen – zijn geen duidelijke aanwijzingen gevonden voor POTS. Bij zes meldingen van vermoeidheid, waarbij ook sprake was van flauwvallen in combinatie met duizeligheid, waren deze klachten niet hersteld op het moment van melden.

Lareb start nader onderzoek naar de meldingen van langdurige vermoeidheid en meldingen waarbij sprake is van (bijna) flauwvallen in combinatie met duizeligheid. Hierbij zal navraag gedaan worden naar het beloop, de huidige klachten, of er nader medisch onderzoek is gedaan en/of er een diagnose gesteld is. Daarnaast zal ook gericht navraag gedaan worden naar klachten die kunnen passen bij POTS.
Bron: Lareb

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen