Tijdelijke regeling persoonsgegevens facturen Jeugdwet

logo_vwsDe tijdelijke regeling persoonsgegevens op facturen Jeugdwet is gepubliceerd. Deze regeling zorgt ervoor dat de noodzakelijke gegevens bij de facturering van jeugdhulp aan gemeenten verstrekt kunnen worden.

Zonder gegevens als bijvoorbeeld het burgerservicenummer (BSN) of de aanduiding van de geleverde hulpvorm kunnen gemeenten rekeningen voor jeugdhulp niet betalen. De regeling werkt terug tot en met 1 januari 2015 en zal gelden totdat een definitieve regeling van kracht wordt na de inwerkingtreding van de Veegwet VWS 2015.

Jeugdhulp
Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de inzet van jeugdhulp. Daartoe sluiten zij overeenkomsten met jeugdhulpaanbieders, aanbieders van preventie en gecertificeerde instellingen.

De publicatie van de regeling in de Staatscourant is hier te vinden.

Bron: VWS