Warm 2014 zorgt voor lagere CO2- en stikstofuitstoot

Array

rivm-wil-schmallenberg-testen-bij-mensen-1517Door het uitzonderlijk warme weer werd er in 2014 minder aardgas gebruikt voor ruimteverwarming. Dit droeg bij aan de dalingen in de uitstoot van CO2 en stikstofoxiden. De groei van de melkveestapel zorgde voor een toename in de uitstoot van ammoniak. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van Emissieregistratie over 2014.

De totale uitstoot van broeikasgassen is ten opzichte van 2013 gedaald van 195,9 naar 187 megaton CO2 equivalenten. De uitstoot van het broeikasgas CO2 kwam in 2014 uit op 158 megaton en komt hiermee voor het eerst onder die van het Kyoto basisjaar (1990). Doordat de forse daling voor het grootste deel is toe te schrijven aan het uitzonderlijke warme weer, is deze waarschijnlijk niet structureel van aard. De uitstoot vanuit de elektriciteitsopwekking nam toe door een hogere inzet van steenkool.

Stikstofoxiden
De uitstoot van stikstofoxiden daalde in 2014 met circa 20 kiloton naar 220 kiloton. De voornaamste daling van de uitstoot van stikstofoxiden zijn emissie-eisen aan personenauto’s en vrachtverkeer (Euro-normen). Ook het verminderde aardgasverbruik droeg hieraan bij.

Ammoniak
De uitstoot van ammoniak steeg in 2014 ten opzichte van 2013 met 4,3 kiloton tot 138,1 kiloton. Deze stijging is onder andere het gevolg van de groei van de melkveestapel van 2 procent door de aangekondigde afschaffing van het melkquotum. Bovendien bevatte het beschikbare ruwvoer (gras) veel mineralen, door de gunstige groeiomstandigheden. Als gevolg hiervan waren ook de uitscheiding in de mest, en daarmee de emissie van ammoniak hoger.

Emissieregistratie
Emissieregistratie is een breed samenwerkingsverband onder leiding van het RIVM en brengt jaarlijks de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht, water en bodem in kaart. Het project levert zo de emissiegegevens voor onderbouwing van milieubeleid, onder andere de PAS en de Kaderrichtlijn Water. Ook vormt het de basis voor vele rapportages, bijvoorbeeld over de uitstoot van broeikasgassen (Kyoto).

Bron: RIVM

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen