UMCU biedt kinderen ouders toegang tot medisch dossier

0
1011

UMC Utrecht biedt nu ook kinderen en hun ouders online toegang tot medisch dossier
Het vernieuwde patientenportaal van het UMC Utrecht, dat afgelopen februari werd gelanceerd, is vanaf nu ook beschikbaar voor patiënten jonger dan 16 jaar en hun ouders. Na machtiging hebben ouders/voogden van kinderen én curatoren/mentoren van wilsonbekwame patiënten inzage in het online dossier. Het initiatief sluit goed aan bij de brede wens in de maatschappij om patiënten méér transparantie en méér regie over hun eigen ziekteproces te geven.

Zorgverleners en (ouders van) patiënten kunnen hierdoor beter samen beslissen over hoe zorg en behandeling worden vormgegeven. Met het portaal kunnen patiënten veel beter de regie over hun eigen ziekteproces nemen.

Prof. dr. Kors van der Ent, kinderlongarts in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (onderdeel van het UMC Utrecht) zegt: “Bij veel van de complexe ziekten die we in het WKZ tegenkomen is teamwork van behandelaars en ouders een absolute must. Gelukkig beschikken ouders vanaf nu over dezelfde informatie als wij en kunnen we samen het onderste uit de kan halen bij de behandeling.”

Mijn-UMC-Utrecht-tablet-webPrivacy en veiligheid belangrijk
Uit het oogpunt van privacy en veiligheid stelt het UMC Utrecht vóóraf zorgvuldig de identiteit van zowel de gemachtigde (bijvoorbeeld de ouder) als het kind vast. Het patiëntenportaal wordt alleen opengesteld indien er een geldig identiteitsbewijs van zowel ouder als kind kan worden getoond. De behandelend arts beslist uiteindelijk of de machtiging kan worden toegekend. De administratieve afhandeling van de machtiging vindt plaats aan de balie van de polikliniek in het WKZ of UMC Utrecht. Gemachtigden kunnen vervolgens met hun eigen DigiD en SMS-verificatiecode inloggen en het medisch dossier inzien.

De verwachting is dat met name ouders van patiënten jonger dan 12 jaar en ouders van patiënten tussen 12 en 16 jaar samen met hun kinderen gebruik zullen maken van de verdere openstelling van het patientenportaal.  Ook curatoren en mentoren en gezagsdragende voogden kunnen een machtiging aanvragen voor het portaal van de (wilsonbekwame) patiënt die zij wettelijk vertegenwoordigen.

Portaal met breedte, diepte en bereik
In het UMC Utrecht wordt al bijna tien jaar niet meer gewerkt met papieren patiëntendossiers. Bij enkele medische specialismen was het afgelopen jaren al mogelijk om dossiers van buitenaf in te zien. Het UMC Utrecht koos er eerder dit jaar dan ook voor om als eerste ziekenhuis het digitale medisch dossier (‘Mijn UMC Utrecht’) voor alle specialismen zonder vertraging te ontsluiten middels een vernieuwd patiëntenportaal, dat werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met zorg-ICT leverancier ChipSoft. Met behulp van dit portaal worden alle medische gegevens (behandelverslagen, medicijnoverzicht, metingen, patiëntbrieven én definitieve uitslagen) zonder vertraging beschikbaar gesteld.

Voor meer informatie over het patiëntenportaal en het aanvragen van een machtiging ga naar: www.umcutrecht.nl/inloggen. Bekijk hier de informatiefilms voor ouders en andere wettelijk vertegenwoordigers.

Bron: UMCU