Benoeming forensisch arts Udo Reijnders tot bijzonder hoogleraar

0
2268

Forensische geneeskunde op academisch niveau
De directie van de GGD Amsterdam heeft, met instemming van het College van Bestuur van de UvA, besloten dr. Udo Reijnders, werkzaam als forensisch arts bij de GGD Amsterdam, per november te benoemen tot Bijzonder Hoogleraar Eerstelijns Forensische Geneeskunde aan de UvA/AMC. Door het instellen van een leerstoel forensische geneeskunde kan het vakgebied nu groeien naar het niveau van een serieus en zelfstandig medisch specialisme.

Een eerstelijns forensisch arts houdt zich, in opdracht van politie en justitie, bezig met medische zorg voor arrestanten en gedetineerden, medisch onderzoek (‘sporenonderzoek’) bij verdachten en bij slachtoffers van geweld en treedt op als gemeentelijk lijkschouwer. Daarnaast behoren infectieziekten, psychiatrische problematiek, toxicologie en verslavingen (met name alcohol- en drugsproblematiek) tot het complexe takenpakket van de forensisch arts. Dit vraagt, ook vanuit organisaties als politie, rechtbanken, OM en het Nederlands Forensisch Instituut, om wetenschappelijk gefundeerde forensisch medische expertise.

In Nederland is de tijd daarom rijp voor een structurele academisering van de forensische geneeskunde en een structurele verbinding tussen opleiding, wetenschappelijk onderzoek en praktijk. Dat was ook één van de belangrijkste conclusies van het rapport van de Gezondheidsraad ‘Forensische Geneeskunde ontleed; naar een volwaardige plaats voor een bijzondere discipline’.

Zowel de GGD als de UvA zijn daarom blij dat met de benoeming van Udo Reijnders de bijzondere leerstoel voor een periode van vijf jaar ingesteld is, met als leeropdracht:
– Academisering eerstelijns forensische geneeskunde in Nederland;
– Wetenschappelijk forensisch medisch onderzoek op het gebied van onder andere aard, oorzaak en tijdstip overlijden, kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld en medische zorg voor arrestanten en gedetineerden;
– Verbinding wetenschappelijk onderzoek met onderwijs en praktijk;
– Opbouwen van en aansluiten bij (inter)nationale onderzoeksnetwerken.

De GGD Amsterdam speelt al vele jaren een voortrekkersrol in de eerstelijns forensische geneeskunde in Nederland. Dr. Udo Reijnders had hierin een belangrijke rol. Naast een zeer ruime praktijkervaring als forensisch arts, heeft hij een lange lijst met wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Ook in het onderwijs speelt hij een vooraanstaande rol. Hij geeft al meer dan 15 jaar colleges aan het VUmc en UvA/AMC en is betrokken bij diverse promotietrajecten.

Bron: GGD Amsterdam