De zwangere centraal: samen werken aan goede geboortezorg

Om de zwangere vrouw, haar (ongeboren) kind en haar partner in de geboortezorg centraal te kunnen stellen, is multidisciplinaire samenwerking nodig. In het project ‘De zwangere centraal’ is er een regionaal netwerk ontwikkeld om multidisciplinaire zorgpaden te ontwikkelen en zo multidisciplinaire zorg te kunnen bieden van de 0e tot en met de 2e lijn. Daarmee is een brug geslagen tussen preventie/publieke gezondheid en de geboortezorg: de zorg wordt geboden in de 1e lijn waar dat kan en in de 2e (of 3e lijn) wanneer dat nodig is.

De GGD en gemeenten willen gezondheid en een gezonde leefstijl van hun inwoners stimuleren. Dit begint al bij de geboorte van een kind of zelfs daarvoor. (Aanstaande) ouders staan vaak erg open voor advies. Ze willen het beste voor hun ongeboren kind.

Juist op dat moment kun je dus gezonde leefstijl stimuleren. Hiervoor is goede samenwerking nodig tussen een verloskundig professional (verloskundige of gynaecoloog) en allerlei andere partijen, zoals bijvoorbeeld diëtisten, sportaanbieders, kraamzorg, de GGD en thuiszorg (JGZ) en de GGZ.

Blauwdruk voor samenwerking
In het project ‘De zwangere centraal’ is allereerst een blauwdruk gemaakt over hoe de samenwerking zou moeten zijn rondom de thema’s. Dat heeft ervoor gezorgd dat alle disciplines rondom moeder en kind met elkaar in contact zijn gekomen, en er een netwerk is ontstaan met een gedeelde visie op samenwerking in de geboortezorg. Er zijn onder andere sociale kaarten gemaakt waardoor professionals elkaar makkelijker kunnen vinden. Daarna is het zorgpad obesitas/gezonde gewichtstoename geïmplementeerd. Door het project zijn de lijntjes heel kort geworden.

Opbrengst
In een korte film over het project wordt uitgelegd hoe de samenwerking tot stand is gekomen en wat dat oplevert. Concrete resultaten zijn onder andere zorgpaden met een procedurebeschrijving, interdisciplinaire werkafspraken, verwijsbrieven en praktische handvaten.

Op één lijn
Het project ‘De zwangere centraal’ is mede gefinancierd vanuit het ZonMw-programma Op één lijn. Het programma Op één lijn richt zich op samenwerking en organisatieontwikkeling in de eerstelijnszorg.

Bron: ZonMW