Tekort aan geregistreerde verpleegkundigen in de zorg

0
1767

V&VN, de grootste beroepsvereniging voor verpleegkundigen in Nederland, luidt de noodklok over het tekort aan hoogopgeleide verpleegkundigen. Uit een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal geregistreerde verpleegkundigen is gedaald. Van 267 duizend in 2013 tot 180 duizend verpleegkundigen eind 2014.

Deze daling is vooral te verklaren door het feit dat veel verpleegkundigen uit het BIG-register zijn geschrapt. Bijvoorbeeld omdat ze niet meer werkzaam zijn in de zorg, een leidinggevende positie hebben gekregen of te weinig patiëntcontact hebben gehad.

Het aantal geregistreerde verpleegkundigen is hierdoor flink gedaald. Eind 2014 waren het er 87 duizend minder dan in 2013. De daling is een gevolg van de verplichte herregistratie, waarbij eisen zijn gesteld aan recente werkervaring, direct contact met patiënten, en bijscholing. Hoewel vooral niet of elders werkende verpleegkundigen hun inschrijving kwijtraakten, daalde ook het aantal geregistreerde verpleegkundigen dat in de zorg werkt. Dat maakt CBS bekend.

Eind 2014 waren er 180 duizend in het BIG-register geregistreerde verpleegkundigen in Nederland, een derde minder dan de 267 duizend in 2013. Verpleegkundigen hebben zich opnieuw moeten registreren, zodat ze hun vak mochten blijven uitoefenen. De herregistratie had vooral gevolgen voor het aantal geregistreerde niet-werkzame verpleegkundigen: hun aantal nam af van 47 duizend in 2013 naar 6 duizend in 2014. Ook stonden er in 2014 met 12 duizend aanzienlijk minder elders werkzame verpleegkundigen geregistreerd dan in 2013 (31 duizend).

Een inschrijving in het BIG-register is noodzakelijk om als verpleegkundige te mogen werken. V&VN vindt het positief dat alleen verpleegkundigen die aan deze eisen voldoen daadwerkelijk in de zorg (mogen) werken. Dit neemt niet weg dat we in een aantal sectoren een zorgwekkend tekort aan verpleegkundigen zien, bijvoorbeeld in de wijkverpleging en bepaalde afdelingen in ziekenhuizen. Daarom is het belangrijk dat voldoende verpleegkundigen worden opgeleid om de zorg toekomstbestendig te maken.

Kwaliteitsregister V&V
Waar het BIG-register alleen kijkt naar het aantal gewerkte uren, richt beroepsvereniging V&VN zich vooral op kwaliteit. V&VN stimuleert verpleegkundigen en verzorgenden om via het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden aan te tonen dat ze deskundig zijn en hun vak zo serieus nemen dat ze accreditatiepunten willen bijhouden. Het Kwaliteitsregister V&V is een initiatief van de beroepsgroepen zelf, de scholingen worden geaccrediteerd door een onafhankelijke accreditatiecommissie. Dit streven naar het steeds beter inzichtelijk maken van kwaliteit sluit aan bij het voornemen van minister Schippers om verpleegkundigen te verplichten om hun deskundigheid bij te houden, als voorwaarde bij herregistratie in het BIG-register in 2018.