Marian Joëls benoemd tot decaan Medische Wetenschappen en lid Raad van Bestuur UMCG

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen en de Raad van Toezicht van het UMCG hebben prof. dr. Marian Joëls met ingang van 1 september 2016 benoemd tot decaan Medische Wetenschappen en lid van de Raad van Bestuur van het UMCG. Joëls is thans als hoogleraar neurowetenschappen en als directeur van het Brain Center Rudolf Magnus verbonden aan het UMC Utrecht. Joëls volgt prof. dr. Folkert Kuipers op, die sinds  1 april 2016 als hoogleraar de leerstoel Healthy Life Alliances in het UMCG bekleedt.

Marian Joëls (Amsterdam, 1956) studeerde biologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij promoveerde in 1984 en startte daarna een loopbaan als onderzoeker waarin zij in 1997 werd benoemd tot hoogleraar Zoölogie aan de Universiteit van Amsterdam. 

In 2009 werd zij benoemd tot hoogleraar Neurowetenschappen aan de Universiteit Utrecht en tot directeur van het onderzoeksinstituut Brain Center Rudolf Magnus van het UMC Utrecht. Daarnaast is zij o.a. sinds 2002 lid van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW) en vervulde zij meerdere functies op het gebied van neurowetenschappen bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Joëls is een internationaal vooraanstaande wetenschapper, die in haar werk laboratorium en kliniek nauw met elkaar verbindt. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn zeer verheugd dat zij Marian Joëls in deze voor het UMCG en voor de Rijksuniversiteit Groningen zeer belangrijke functie hebben kunnen benoemen.

Met deze benoeming bestaat de Raad van Bestuur van het UMCG per 1 september 2016 uit:  mr. J.F.M. Aartsen (voorzitter), prof. dr. A.G.J. van der Zee (vice-voorzitter), drs. H.A. Snapper en prof. dr. M. Joëls (decaan). In de Raad van Bestuur is de decaan in het bijzonder belast met de portefeuille onderwijs en onderzoek.

Bron: College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen en de Raad van Toezicht van het Universitair Medisch Centrum Groningen

foto van Marian Joëls is gemaakt door Bob Bronshof