Ontwikkelaars taperingstrip voor afbouw psychofarmaca gaan conflict aan met zorgverzekeraars

0
1064

Ontwikkelaars taperingstrip voor afbouw psychofarmaca gaan conflict aan met zorgverzekeraars
Veel gebruikers van psychofarmaca, zoals antidepressiva, slaap- en kalmeringsmiddelen en antipsychotica, hebben grote moeite om hun medicijngebruik af te bouwen, terwijl dit medisch gezien wel wenselijk is. De Stichting Cinderella Therapeutics heeft samen met het User Research Centrum (URC) van de Universiteit Maastricht zogenaamde taperingstrips ontwikkeld, waarmee de dosering van deze medicijnen geleidelijk en dus veilig wordt afgebouwd. Sommige verzekeraars willen de taperingstrips echter niet vergoeden uit het basispakket, omdat ze volgens hen niet voldoen aan de criteria voor rationele farmacotherapie. Cinderella en URC hebben samen een campagne gestart om een einde te maken aan het onnodig medicijngebruik als gevolg van deze opstelling van de zorgverzekeraars.

Dr. Peter Groot (namens Cinderella en URC) en prof. Jim van Os (namens URC) hebben een brief naar Zilveren Kruis gestuurd als reactie op haar standpunt ten aanzien van de rationaliteit van de taperingstrip. In deze brief, die te vinden is op https://urc.mumc.maastrichtuniversity.nl/brief-ZK, wordt uitgelegd waarom taperingstrips een vorm van rationele farmacotherapie zijn. Zilveren Kruis heeft daarop besloten om de taperingstrips voorlopig uit coulance te vergoeden, in ieder geval totdat hierover in juni nader overleg heeft plaatsgevonden. Dat geldt ook voor Achmea en haar dochters. Onlangs heeft ook CZ aan een aantal patiënten laten weten dat ze de taperingstrips niet wil vergoeden. Om te voorkomen dat CZ en mogelijk nog andere zorgverzekeraars deze discussie via hun cliënten blijven voeren, hebben Cinderella en URC besloten om de brief aan Zilveren Kruis publiek te maken, zodat alle betrokkenen (zorgverzekeraars, patiënten, artsen, psychiaters, psychologen, patiëntenorganisaties, zorginstellingen en journalisten) kennis kunnen nemen van hun argumenten.

Doorslikken is goedkoper
Teveel gebruik van antidepressiva wordt als een groot probleem gezien en al jarenlang wordt geprobeerd om hier iets aan te doen. Wetenschappelijk onderzoek heeft echter nauwelijks resultaat gehad. Het aantal antidepressivagebruikers neemt niet af en het aantal klachten over deze medicijnen ook niet. Het lukt een heleboel mensen niet om op een goede manier te stoppen. Met behulp van taperingstrips lukt dat wel, maar voor zorgverzekeraars is het – in ieder geval op korte termijn – goedkoper om taperingstrips niet te vergoeden en het blijven doorgebruiken van een medicijn wel. Mede dankzij het zeer succesvolle preferentiebeleid in Nederland, waardoor alleen de goedkoopste variant van een medicijn wordt vergoed, zijn veel medicijnen inmiddels zo goedkoop dat vrijwel alles wat mensen helpt om met een medicijn te stoppen duurder is dan simpelweg blijven doorgebruiken. Pillen voorschrijven is – op korte termijn – bijna altijd de goedkoopste oplossing. Onnodig medicijngebruik wordt hierdoor sterk bevorderd. Waar dat toe kan leiden blijkt uit een email aan Cinderella van een patiënte die het eerder niet lukte om haar antidepressiva af te bouwen: “Het afbouwen via de strips gaat heel goed. Maar als ik geweten had dat ik zelf voor de kosten zou moeten opdraaien… Wellicht was ik dan door blijven slikken. Stukken goedkoper helaas.”

Voorbeeldbrief voor patiënten
Peter Groot: “Met het publiceren van de brief aan Zilveren Kruis hopen wij te bereiken dat alle zorgverzekeraars over dit onderwerp met ons in discussie gaan in plaats van met cliënten, die in dit opzicht machteloos zijn. In afwachting van het resultaat hiervan adviseren we cliënten aan wie vergoeding van de taperingstrips werd of wordt geweigerd om hiertegen schriftelijk bezwaar te maken.” Vanaf de website van het User Research Center kan een voorbeeldbrief worden gedownload om dat te doen: https://urc.mumc.maastrichtuniversity.nl/voorbeeldbrief-zv.

Cinderella en het User Research Center hopen zo te bereiken dat duidelijkheid ontstaat over de vergoeding van de taperingstrips vanuit het basispakket.