Omgaan met stress bij hart- en vaataandoeningen

Training op maat voor patiënten
Veel hart- en vaatpatiënten, en hun partners, hebben ruime tijd na de diagnose of behandeling nog last van stress, angst of onzekerheid. De Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie beveelt behandeling aan van psychische symptomen die langere tijd na het incident optreden. Het aanbod van deze specifieke trainingen is schaars. De Hart&Vaatgroep heeft daarom een op maat gemaakte training stressmanagement ontwikkeld. Zorgverleners kunnen hun patiënt én naasten eenvoudig doorverwijzen naar een training, conform de richtlijn Hartrevalidatie.

Stressmanagementtraining
De training stressmanagement sluit aan op de behoefte van mensen met een hart- of vaatziekte. De nadruk ligt op het omgaan met de aandoening in het dagelijks leven.

Een belangrijk onderdeel van de training is mindfulness. De effectiviteit hiervan is wetenschappelijk bewezen: mindfulness heeft een positief effect op depressie, angst, stress en hypertensie bij cardiovasculaire patiënten. Een ander onderdeel van de training is psycho-educatie: verwerkings- en aanpassingsprocessen bij ziekte, stress en het vergroten van draagkracht. Deze training biedt De Hart&Vaatgroep zowel als e-learning als groepstraining aan.

E-learning
De e-learning bestaat uit zeven lesmodules, waarmee mensen thuis in eigen tempo aan de slag kunnen. De teksten uit de modules kunnen de deelnemers vanaf het scherm luisteren of naar wens uitprinten, er zijn audio-oefeningen om te (leren) ontspannen en ter illustratie is videomateriaal beschikbaar. Via www.hartenvaatgroep.nl/stress is de gratis e-learning te vinden.

Groepstraining
De groepstraining bestaat uit het uitwisselen van ervaringen aan de hand van een huiswerkopdracht, het trainen van mindfulness en psycho-educatie. De training wordt begeleid door coaches en trainers die zelf ervaringsdeskundige zijn. Uit evaluatie onder de deelnemers blijkt dat de training praktische handvatten biedt, wat door de uitwisseling van ervaringen en het lotgenotencontact versterkt wordt. De groepstrainingen worden regelmatig op verschillende plaatsen in het land gegeven en aangekondigd in de agenda op www.hartenvaatgroep.nl.

Samenwerking met zorgverleners
Samen met ervaringsdeskundigen heeft De Hart&Vaatgroep de stressmanagementtraining ontwikkeld. De tijd is nu rijp deze training in samenwerking met u te bestendigen.

De Hart&Vaatgroep is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten. De vereniging richt zich zowel landelijk als regionaal op belangenbehartiging, informatievoorziening, lotgenotencontact en leefstijlmanagement.

Bron: De Hart&Vaatgroep