Stichting De Gelderhorst te Ede onder verscherpt toezicht

0
2577

Op 4 juli deed de Ondernemingskamer uitspraak over de bestuurlijke situatie bij . Er is een tijdelijk voorzitter van de raad van toezicht benoemd. Verder komt er naast de bestuurder een extra bestuurder. Beiden hebben een beslissende stem.

Op 10 juni had de inspectie met de bestuurder en raad van toezicht een gesprek. Daaruit bleek dat er nog steeds een patstelling op bestuurlijk niveau was. De bestuurder noch de raad van toezicht heeft na dat gesprek acties in gang gezet om deze patstelling op te heffen.

De Gelderhorst

Omdat deze opdracht aan de inspectie werd teruggeven startte de inspectie met een eigen onderzoek. Daarvoor sprak zij eind mei met verschillende partijen bij De Gelderhorst. Op 1 juni 2016 bracht de inspectie een onaangekondigd toezichtbezoek aan De Gelderhorst. Op dat moment voldeed de geboden zorg op bijna alle punten aan de normen en beoordelingsaspecten die de inspectie hanteert.

Eind 2015, begin 2016 ontving de inspectie signalen over bestuurlijke onrust bij De Gelderhorst. Deze aanhoudende onrust was reden voor de inspectie om nader te onderzoeken of er nog goede en veilige zorg wordt geleverd. Op basis van de informatie die de inspectie kreeg van de bestuurder en het feit dat de bestuurlijke onrust voortduurde, heeft de inspectie de bestuurder gevraagd een onafhankelijke onderzoek te laten doen. Het onderzoek moest zich richten op de oorzaken en omstandigheden van de ontstane bestuurlijke onrust en de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg () heeft Stichting De Gelderhorst te Ede (De Gelderhorst) onder gesteld. De inspectie concludeert op basis van onderzoek dat in de huidige situatie er geen sprake is van goed bestuur bij De Gelderhorst. Er is onvoldoende zicht op de gevolgen van de recente wijzigingen op bestuurlijk niveau. Dit kan leiden tot risico’s voor het bieden van goede zorg.

Bron: IGZ Stichting De Gelderhorst te Ede onder verscherpt toezicht