Wereldprimeur: optimaal antibioticagebruik bij sepsis door big data-analyse aan bed

0
1055

Betere behandeling op intensive cares mogelijk
start een groot onderzoek om de behandeling van intensive care patiënten met bloedvergiftiging te verbeteren. Om voor hen de optimale dosering te bepalen wordt real time een grote hoeveelheid geanonimiseerde data uit het elektronisch patiëntendossier geanalyseerd. Deze vernieuwende vorm van moet leiden tot een daling van het aantal sterfgevallen en sneller herstel. Deze inzet van big data aan het bed van de patiënt is een wereldwijde primeur.

Wekelijks belanden driehonderd Nederlanders met een ernstige bloedvergiftiging op de intensive care (). Honderd opnames hebben een dodelijke afloop. De patiënt krijgt hoge koorts, gaat snel ademen en raakt uiteindelijk in shock. Antibiotica zijn hier levensreddend. Maar het bepalen van de juiste dosis is lastig omdat ernstig zieke patiënten anders op medicijnen reageren dan onder normale omstandigheden. Uit internationaal onderzoek blijkt dat slechts de helft van alle patiënten met bloedvergiftiging een optimale dosis antibiotica ontvangt.

Juiste dosis antibiotica

Voor het project ‘Right Dose, Right Now’ ontwikkelden VUmc-onderzoekers software die voor elke individuele patiënt op elk moment de optimale dosis antibiotica aangeeft. Het elektronisch patiëntendossier met de gegevens van alle IC-patiënten levert hiervoor de informatie. ‘Intensivisten, de medisch specialisten op de IC, vertrouwen nog altijd op standaarddoseringen voor antibiotica. Maar die zijn veelal gebaseerd op gegevens van vrijwilligers of niet ernstig zieke patiënten. Dat is eigenlijk heel verbazingwekkend’, zegt intensivist en onderzoeksleider Paul Elbers. ‘Ik pleit voor de inzet van informatie vanuit het elektronische informatiesysteem met miljoenen gegevens van honderden IC-patiënten. Wij kunnen met behulp van deze gegevens de optimale dosering bepalen.’

Hogere sterfte terugdringen

Door in een vroeg stadium de juiste dosis antibiotica toe te dienen, kan de hoge sterfte bij bloedvergiftiging worden teruggedrongen. Tevens verwachten de onderzoekers een kortere verblijfsduur van patiënten op de IC en een vermindering van het aantal complicaties. Zo wordt jaarlijks minimaal 15 miljoen euro bespaard. Ook kan het toedienen van de juiste dosis antibiotica resistentie van bacteriën tegengaan.

Schrikbeeld acute verwardheid

De onderzoekers hebben ook aan ex-patiënten en hun familieleden gevraagd wat zij aan de behandeling verbeterd willen zien. Naast een snellere genezing vroegen zij vooral om het voorkomen van ernstige acute verwardheid, een vaak optredende complicatie bij bloedvergiftiging. Deze gewenste uitkomsten worden meegenomen in het onderzoek.

Bron: VUmc