Nieuw zorgprogramma richt zich op tweelingen

0
851

Wat is de impact van ontwikkelingsstoornissen zoals adhd of autisme, op kinderen die tweeling zijn? Maar ook, heeft het tweeling-zijn invloed op het al dan niet ontwikkelen van een stoornis? Binnen het Zorgprogramma Tweelingen staan deze vragen centraal. Het zorgprogramma richt zich op diagnostiek en behandeling bij twee- of meerlingen van 0-18 jaar.

Tweeling zorgprogramma

In Nederland worden 18 à 19 tweelingen per 1000 kinderen geboren. Of ‘tweeling- zijn’  invloed heeft op ontwikkelingsstoornissen is niet duidelijk. Het team van het Zorgprogramma Tweelingen doet diagnostiek, biedt zorg en zoekt naar helderheid. Het gaat om tweelingen en meerlingen waarbij stoornissen spelen zoals adhd, odd, autisme en selectief mutisme

Het nieuwe Zorgprogramma Tweelingen maakt deel uit van de polikliniek voor ontwikkelingsstoornissen.  Er is tevens wetenschappelijk onderzoek aan verbonden. Dit vergroot kennis en behandelmogelijkheden. Meer informatie is te vinden op www.umcutrecht.nl/zp-tweelingen

Bron: Utrecht UMC