Huis in de Duinen (Zandvoort) onder verscherpt toezicht

0
635
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Huis in de Duinen in Zandvoort onder verscherpt toezicht gesteld. Het verscherpt toezicht geldt voor een periode van 6 maanden. De zorg voldoet er niet aan de normen. Huis in de Duinen is onderdeel van Amie Ouderenzorg. Huis in de Duinen is een woonzorgcentrum voor ouderen met dementie en mensen met lichamelijke aandoeningen.
Wat is er aan de hand?

De inspectie heeft dit jaar en vorig jaar een aantal inspectiebezoeken gebracht aan de instelling. Daarbij stelde ze telkens tekortkomingen vast. De instelling kreeg de tijd om deze zelf op te lossen. Bij het laatste inspectiebezoek bleek dat dit niet gelukt was.

De instelling had op een aantal punten wel verbeteringen doorgevoerd, maar pakte hier niet voldoende op door. Zo was er wel beleid rond het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen en het toedienen van medicatie, maar dat beleid werd in de praktijk onvoldoende toegepast.

Wat moet er gebeuren?

De medicatieveiligheid moet beter. Dit gaat over het veilig bewaren van medicijnen. Maar ook over de registratie nadat de medicijnen zijn toegediend. Huis in de Duinen moet werk maken van een betere deskundigheid en inzet van het personeel. De samenwerking tussen de verschillende zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor de cliënten, moet beter.

De instelling moet er ook voor zorgen dat de cliëntdossiers volledig en up-to-date zijn. In deze dossiers worden de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënten genoteerd. Dit is van belang om constant goede zorg te leveren en het gedrag van cliënten te kunnen begrijpen.

Hoe nu verder?

De inspectie heeft onvoldoende vertrouwen dat Huis in de Duinen, zonder extra maatregelen, binnen een redelijke termijn de tekortkomingen kan oplossen. Daarom staat de instelling voor een periode van zes maanden onder verscherpt toezicht. Huis in de Duinen moet er in deze periode voor zorgen dat de zorg weer op orde komt.

De inspectie zal de komende tijd de voortgang in de gaten houden. Dat zal onder meer gebeuren door aangekondigde en onaangekondige bezoeken.

Bron: IGZ