Aanwijzing voor Stichting Warande

0
611

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Stichting Warande een aanwijzing gegeven. Bij verschillende locaties heeft de inspectie gezien dat de zorg niet in orde is. Warande kreeg eerder de kans om onder meer de medicatieveiligheid en cliëntdossiers op orde te brengen. De IGZ legt nu een zwaardere maatregel op aan de hele organisatie.

Cliëntdossier

Warande moet op alle locaties zorgen dat er voor alle bewoners een goed cliëntdossier is. Dat is belangrijk omdat zo alle medewerkers kunnen zien welke zorg iedere bewoner nodig heeft. De cliënten of hun vertegenwoordigers moeten betrokken worden bij het opstellen van het zorgplan. Warande krijgt drie maanden de tijd om hiervoor te zorgen.

Medicatieveiligheid

In wooncentrum Schutsmantel in Bilthoven en De Loericker Stee in Houten is de medicatieveiligheid niet op orde. Warande moet binnen twee weken zorgen voor voldoende veiligheid bij het bewaren en toedienen van de medicatie.

Vervolg

De inspectie controleert of Warande zich binnen de vastgestelde termijnen houdt aan de aanwijzing. Is dat niet het geval dan kan de inspectie een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang opleggen.

Bron: IGZ