Santeon investeert met eigen opleiding ‘Intercollegiale Coaching’

0
841
Santeon investeert met eigen opleiding ‘Intercollegiale Coaching’ in duurzame inzetbaarheid medisch specialisten

Het goed functioneren van medisch specialisten is bij uitstek van belang voor het leveren van de juiste patiëntenzorg. Daarom is in 2013 het Santeon programma ‘Duurzame inzetbaarheid medisch specialisten’ gestart.  Eén van de manieren waarop Santeon daaraan invulling geeft, is de opleiding Intercollegiale Coaching, waarin artsen worden opgeleid tot intercollegiale coach. Twaalf medisch specialisten uit verschillende Santeon ziekenhuizen nemen vanaf dit najaar deel aan de opleiding. Drie medisch specialisten uit Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) en Medisch Spectrum Twente (MST) die dit leertraject al hebben doorlopen, geven samen met Reset Partner inhoudelijk vorm aan het gecertificeerde trainingsprogramma.

Peter Gerrits, kinderarts en intercollegiale coach in CWZ is enthousiast om nieuwe intercollegiale coaches op te leiden in de andere Santeon ziekenhuizen: ‘We merken de laatste jaren dat bij medisch specialisten steeds meer vraag is naar persoonlijke coaching. Denk aan specialisten die door een scheiding of een drukke thuissituatie én een promotieonderzoek moeite hebben om aan alle eisen in het ziekenhuis te voldoen. Of specialisten die door te veel hooi op de vork kwetsbaar zijn voor een burn out. Juist collega specialisten herkennen de vragen en kunnen elkaar daardoor goed helpen en laten excelleren.’

Intercollegiale coach

Mariël Keemers, chirurg/oncoloog en intercollegiale coach in CWZ was bij de eerste bijeenkomst aanwezig om de nieuwe leergang te begeleiden. “Een actueel thema waar ‘Intercollegiale Coaching’ ook bij kan helpen is verwerking en hulp om uit het dal te klimmen na een calamiteit. Uiteraard gaat bij een ongewenst beloop in de behandeling de meeste aandacht naar de patiënt, maar de betrokken dokter heeft de patiënt niet moedwillig schade willen toebrengen en kampt vaak met schuld- en schaamte gevoelens. Een coach kan helpen om hierover te praten.”

Doel van het programma

Het doel van het Santeon programma ‘Duurzame inzetbaarheid medisch specialisten’ is het realiseren van een kader voor ‘de Santeon-specialist’ naar analogie van de Mayo Clinics. De Santeon-specialist staat voor een medisch specialist die niet alleen medisch-inhoudelijk bijzonder hoogwaardige kwaliteit levert, maar ook zeer goed presteert op competenties als samenwerking en communicatie. Met normen voor werving en selectie, (groeps) IFMS, coaching en peer support ondersteunt Santeon het functioneren van medisch specialisten in de Santeon ziekenhuizen. Wiepke Drossaers, reumatoloog en intercollegiale coach in MST: “Met het programma bereiken we dat een jonge specialist een flitsende start maakt, de specialist gedurende zijn of haar loopbaan uitgedaagd blijft om zichzelf te ontwikkelen en specialisten ook op latere leeftijd met positieve energie in het werk staan. Reflectie op je handelen met een coach zorgt voor persoonlijke groei en motiveert enorm. Zo houd je je hele loopbaan passie voor je werk.”

Santeon wil in in ieder ziekenhuis een aantal coaches opleiden op wie collega-specialisten een beroep kunnen doen. Wanneer ieder Santeon ziekenhuis beschikt over een aantal intercollegiale coaches kan er ook uitwisseling plaatsvinden tussen de ziekenhuizen om elkaar te helpen. In de toekomst is ook uitwisseling met andere ziekenhuizen in Nederland mogelijk.

Santeon

Santeon is de Nederlandse ziekenhuisketen waarbinnen zeven topklinische ziekenhuizen open samenwerken met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing: Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Martini Ziekenhuis in Groningen, Medisch Spectrum Twente in Enschede, OLVG in Amsterdam, St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein/Woerden en kandidaat-lid Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. De zeven ziekenhuizen samen bieden zo’n 13% van de Nederlandse ziekenhuiszorg.

Bron: Santeon