Nationale Kankeroverleverschap Symposium krijgt vervolg en taskforce

0
820

Steeds meer mensen overleven kanker als gevolg van verbeteringen in de oncologische zorg. Op dit moment is bijna twee derde van de kankerpatiënten vijf jaar na de diagnose nog in leven; het is de verwachting dat dit aantal met 35% is gestegen in 2022. Deze toegenomen overlevingskans is een succes, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Zo zal er in de zorg meer aandacht worden besteed aan het monitoren op een mogelijke terugkeer van de ziekte, Ook zal het vaker nodig zijn om patiënten en hun omgeving te leren omgaan met de langetermijngevolgen van een behandeling.

Eerder dit jaar vond daarom voor het eerst het Nationale Kankeroverleverschap Symposium plaats. Wegens het grote succes van deze eerste editie is er een vervolg gepland op vrijdag 24 maart 2017, in de Jaarbeurs Utrecht. Onder leiding van dagvoorzitter Inge Diepman wordt terugkoppeling gegeven over de initiatieven die zijn ontstaan na het eerste Nationale Kankeroverleverschap Symposium, en worden de laatste ontwikkelingen het gebied van zorg voor de kankeroverlever besproken. Deze bijeenkomst is een initiatief van Quadia in nauwe samenwerking met IKNL en een programmacommissie van deskundigen op dit gebied.

Uitkomsten eerste Symposium: Taskforce kankeroverleverschap IKNL

Naar aanleiding van het eerste Nationale bijeenkomst hebben veertig specialisten uit verschillende disciplines op 16 september verder gewerkt aan het formuleren van acties die moeten leiden tot het oplossen van knelpunten in de zorg voor de kankeroverlever. Dit heeft ertoe geleid dat IKNL in de persoon van Peter Huijgens heeft besloten om ondersteuning te geven aan een taskforce kankeroverleverschap die aan de verschillende acties sturing en energie gaat geven. Daar zijn inmiddels de eerste activiteiten voor ontwikkeld.

“We hebben laten zien dat er een stortvloed aan hele goede initiatieven zijn op het gebied van zorg voor kankeroverlevers in Nederland, maar er is behoefte aan cohesie en focus. Dat vraagt om actie…”; aldus prof. dr. Peter Huijgens.

Doelgroep

De bijeenkomst is bedoeld voor medisch oncologen, (kinder)hematologen, kinderartsen met specialisatie oncologie, radiotherapeut-oncologen, longartsen, chirurgen, gynaecologen, urologen, cardiologen, huisartsen, ziekenhuisapothekers, openbare apothekers, revalidatieartsen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, gespecialiseerde verpleegkundigen, psychologen, geriaters, beleidsmakers, patiëntenverenigingen, fysiotherapeuten, psychiaters, maatschappelijk werkers en zorgverzekeraars.

Bron: Quadia