DSW en Zilveren Kruis contracteren HollandPTC voor protonentherapie

0
763

DSW en Zilveren Kruis contracteren HollandPTC voor een periode van drie jaar voor geleidelijke introductie van protonentherapie in Nederland. De ruim vier miljoen verzekerden van Zilveren Kruis en de zeshonderdduizend van DSW -met een van oudsher sterke vertegenwoordiging in de Randstad- zijn nu verzekerd van deze nieuwe behandeling tegen kanker.

Rob Florijn, algemeen directeur van HollandPTC is blij met de contracten van de verzekeraars: “met beide verzekeraars hebben we al geruime tijd intensieve gesprekken gevoerd over de introductie van protonentherapie in Nederland en over de patiënten die in aanmerking moeten kunnen komen voor deze geavanceerde behandeling. Met medische collega Van Vulpen ben ik trots op het vertrouwen dat uit het driejaarscontract spreekt”.

Echt nodig

Chris Oomen: “DSW is gezond kritisch op nieuwe, dure technologieën in de gezondheidszorg. Maar we hebben drie jaar geleden al gezegd dat als onze verzekerden dat e?cht nodig hebben, zij deze moderne behandeling moeten kunnen krijgen. Ik ben blij dat met onze steun het protonencentrum er ook gekomen is”.

Mariska Koster, voorheen longarts, nu medisch adviseur van Zilveren Kruis staat achter het driejaarscontract met ’s-lands grootste verzekeraar: “Er is nog het nodige uit te zoeken over protonentherapie. In onze gesprekken en in hun aanpak bleek HollandPTC daar ook heel realistisch in. Samen introduceren we nu protonentherapie geleidelijk in Nederland. Patie?nten hoeven als ze ervoor in aanmerking komen, niet meer naar het buitenland”.

Florijn en Van Vulpen tenslotte: “Protonentherapie is geen panacee. Dit meerjarig contract geeft ons de mogelijkheid om samen met ziekenhuizen, patiëntenverenigingen e?n deze verzekeraars te onderzoeken voor welke patiënten protonentherapie bij uitstek geschikt en kosteneffectief is”.

Protonentherapie

Protonentherapie is een vorm van bestraling waarbij de dosis heel nauwkeurig in de tumor terecht komt en er sprake is van lagere radioactieve belasting. Hierdoor komt er minder straling in omliggend weefsel terecht waardoor de kans op bijwerkingen afneemt. Voor bijvoorbeeld mensen met tumoren in het hoofd- en halsgebied en in en rond de ogen heeft bestraling met protonen voordelen.
Patie?nten kunnen vanaf het najaar van 2017 bij HollandPTC terecht, uitsluitend na verwijzing door een medisch specialist. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt over verwijzing met onder meer het Erasmus MC, het LUMC, Reinier de Graaf ziekenhuis en MCH-Bronovo Groep en er zijn besprekingen gaande met Antoni van Leeuwenhoek, AMC en VUmc.

Het aanbieden van protonentherapie gaat geleidelijk van start. Naar verwachting zullen bij HollandPTC in Delft op termijn jaarlijks 600 patiënten worden behandeld. Op dit moment wordt protonentherapie alleen buiten Nederland aangeboden. Naast HollandPTC in Delft, komt er ook een centrum voor protonentherapie in Groningen en later een in Maastricht.

Samenwerking

HollandPTC is ontstaan uit een samenwerking tussen het Erasmus MC, het LUMC en de TU Delft. Naast patiëntenzorg zal binnen HollandPTC grensverleggend wetenschappelijk onderzoek plaatsvinden en wordt kennis over protonentherapie gedeeld in binnen en buitenland,

Bron: HollandPTC

Vorig artikelRosita Steenbeek ambassadeur voor Hersenstichting
Volgend artikelZorgvuldiger gebruik van desinfectantia nodig
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.