Jelte Wicherts benoemd tot hoogleraar methodologie van de sociale en gedragswetenschappen

0
633
Tilburg University heeft Jelte M. Wicherts benoemd tot hoogleraar methodologie van de sociale en gedragswetenschappen. De leerstoel is gevestigd bij het departement Methoden en Technieken van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. De benoeming is ingegaan per 1 april jongstleden.

De afgelopen jaren heeft Jelte Wicherts in Tilburg een succesvolle onderzoeksgroep opgebouwd die verschillende methodologische en statistische problemen in het hedendaagse (psychologische) onderzoek in kaart heeft gebracht. Denk aan het verkeerd rapporteren van statistische uitkomsten en vertekeningen die optreden doordat onderzoekers hun onderzoeksresultaten niet altijd publiceren en onderzoeksgegevens vaak op verschillende wijzen kunnen analyseren.

Wicherts
Wicherts gaat zich toeleggen op het verbeteren van onderzoekspraktijken in de psychologie en aangrenzende vakgebieden, onder meer door:
  • het verbeteren van transparantie van onderzoek via het delen van data en onderzoeksmaterialen;
  • het verder ontwikkelen van geautomatiseerde methoden om fouten in wetenschappelijke artikelen op te sporen;
  • het tegengaan van publicatiebias;
  • het verbeteren en bevorderen van methodologische vernieuwingen op het gebied van pre-registratie, en
  • het ontwikkelen van nieuwe statistische methoden waarmee onderzoekers data op verantwoorde wijze kunnen analyseren.
Prof. dr. Jelte M. Wicherts (Amersfoort, 1976) studeerde psychologische methodenleer aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 2007 ook cum laude promoveerde op een proefschrift over groepsverschillen in intelligentie. Sinds 2012 is hij verbonden aan het departement Methoden en Technieken van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University. Hij publiceerde 85 artikelen in erkende vaktijdschriften en zit in de redacties van Psychological Science, Intelligence, Psychological Methods, de Journal of Health Psychology, PLOS ONE en Frontiers in Quantitative Psychology and Measurement. Wicherts is lid van het Meta-Research Innovation Center at Stanford (METRICS) van John Ioannidis en ontving verschillende prestigieuze onderzoekssubsidies zoals een Veni- en een Vidi-beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en recentelijk een Consolidator Grant van de European Research Council (ERC).
Bron: Tilburg University