Verscherpt toezicht op Beweging 3.0 opgeheven

0
352

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op Stichting Beweging 3.0 opgeheven. De zorgaanbieder uit Amersfoort heeft hard gewerkt aan het verbeteren van de zorg. De resultaten daarvan zijn duidelijk zichtbaar. Dat geeft de inspectie voldoende vertrouwen om het verscherpt toezicht op te heffen.

Tijdens het verscherpt toezicht lette de inspectie vooral op drie onderwerpen: persoonsgerichte zorg, kennis en kunde van medewerkers en sturen op kwaliteit en veiligheid. Op al deze punten zag IGZ tijdens bezoeken dat Beweging 3.0 nu duidelijk beter scoort. Medewerkers en management werkten eensgezind aan de verbeteringen.

Omgaan met onbegrepen gedrag

Een voorbeeld van wat nu beter gaat is het omgaan met onbegrepen gedrag door dementie. Medewerkers en verschillende deskundigen zorgen samen met de familie dat ze de behoefte van de cliënt beter in beeld hebben. Daardoor ervaren cliënten een prettigere en begripvolle en leefomgeving.

Medewerkers krijgen nu voldoende steun van de leiding om de zorg verder te verbeteren waar dat nodig is. Zij betrekken daarbij ook bewoners en hun vertegenwoordigers. Die zijn over het algemeen tevreden over de zorg. De raad van bestuur maakte een plan voor alle verbeteringen en stuurt daar ook op.
Vervolg

Beweging 3.0

Beweging 3.0 moet de kwaliteit van zorg goed blijven volgen en waar nodig steeds verder verbeteren. De inspectie verwacht uiterlijk 1 april 2018 een rapportage over de voortgang daarvan.

Bron: IGZ