Hugo de Bruyn nieuw afdelingshoofd Tandheelkunde

0
1790
Prof. dr. Hugo de Bruyn is per 1 oktober benoemd tot afdelingshoofd Tandheelkunde. Hij is hoogleraar Parodontologie en sinds 2004 verbonden aan de Universiteit Gent.

Met de komst van Hugo de Bruyn wordt voor de afdeling Tandheelkunde een interim- periode afgesloten onder leiding van Rob Barnasconi waarin onder meer de renovatie is afgerond, de JCI-accreditatie is behaald en een nieuwe bedrijfsleider is benoemd. Met zijn benoeming wordt op korte termijn de leerstoel Parodontologie ingevuld en voor Tandheelkunde een stap gezet in het speerpunt ‘internationalisering’ en verbinding gelegd naar zusterfaculteiten in het buitenland.

Kracht van de verandering

Hugo de Bruyn: ‘In 1987 ben ik aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd. De vier jaar als assistent waren een supertijd qua ervaring maar ook fundamenteel in de vorming tot clinicus, wetenschapper en open denkend mens. Ik heb er uiteraard kennis gemaakt met de Nederlandse stijl van open communiceren en ruimdenkend leiding geven. Bij recente bezoeken aan de nieuwe tandheelkundige kliniek van het Radboudumc heb ik de dynamiek van de vernieuwing kunnen ervaren. Het lijkt mij boeiend en uitdagend mee te kunnen bijdragen aan de “kracht van de verandering” in de organisatie, aansluitend bij mijn visie dat de academische wereld naar buiten moet treden om bij te dragen aan kwaliteitsverhoging van het werkveld maar ook om voeling te houden met wat er leeft in de dagelijkse praktijk.’

Over Hugo de Bruyn

Hugo de Bruyn is afgestudeerd als tandarts aan de Katholieke Universiteit Leuven in Belgie? en gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen in de onderzoekslijn cariologie. Met een stipendium van de Niels Stensenstichting heeft hij een post-doc gedaan en tevens een master in de Parodontologie behaald aan de Universiteit van Lund (Zweden), in de tandheelkundige school te Malmo?. Na het afleggen van het Hoger Aggregaat (Docentur) werd hij hier achtereenvolgens associate professor en visiting professor.

Bron: Radboudumc