Donorwet van Pia Dijkstra aangenomen met 38 stemmen voor en 36 tegen aangenomen

0
569

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de initiatiefwet van D66 over een ander systeem van donorregistratie aan te nemen. Veel fracties waren verdeeld. Kern van de nieuwe wet is dat mensen als orgaandonor worden geregistreerd tenzij ze hebben laten weten dat niet te willen. 38 leden stemden voor en 36 leden van de Eerste Kamer stemden tegen

De discussie in de senaat spitste zich de afgelopen weken toe op de positie van nabestaanden. Dijkstra zegde de Eerste Kamer toe dat nabestaanden in feite het laatste woord hebben, ook al krijgen ze geen formeel vetorecht.