Stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via eHealth

op 15 maart ondertekenden 14 partijen de Health Deal ‘Stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via eHealth’. Met deze Health Deal beloven deelnemers zich in te zetten om eHealth instrumenten voor persoonlijke preventie toegankelijk te maken voor alle Nederlanders. Een van de concrete doelen uit de health deal is dat in 2020 10% van Nederland eHealth heeft gebruikt voor persoonlijke preventie.

Sinds de opkomst van het internet zijn digitale pioniers aan de slag om informatie te verstrekken over de persoonlijke gezondheid voor de individu. Het doel is om met deze informatie zelfregie en zelfredzaamheid te bevorderen, wat gaat leiden tot gezond gedrag. Dit zal de kwaliteit van leven verhogen en de zorgkosten verlagen. eHealth instrumenten kunnen mensen op een leuke en effectieve manier stimuleren om met hun gezondheid bezig te zijn. Persoonlijke preventie via eHealth instrumenten speelt dan ook in op de gamification trend, waarin men ‘spelenderwijs’ wordt gemotiveerd zijn gedrag te veranderen.

Katja Geffen, manager Zorg & Innovatie Nierstichting, namens de Gezondheidsfondsen: “Als gezondheidsfondsen maken we ons sterk voor een gezonder leven voor iedereen. Via eHealth kunnen we burgers inzicht in hun gezondheid te geven. Het breed beschikbaar stellen van dergelijke instrumenten juichen we dan ook toe.”

Er zijn ook knelpunten. Ondanks de mogelijkheden van deze eHealth instrumenten zijn ze nog niet toegankelijk voor alle Nederlanders. Allereerst de kwaliteit en betrouwbaarheid van healthchecks, met als een van de grootste zorgen de privacy omtrent gegevensverwerking. Ten tweede de financiering ervan, zodat de instrumenten voor alle Nederlanders beschikbaar zijn. Is het de overheid, de zorgverzekeraar, de werkgever of de consument die hiervoor dient te betalen? En als derde de gebruiksmogelijkheden voor mensen met beperkte digitale vaardigheden.

Ruben Wenselaar, voorzitter Raad van Bestuur Menzis: “Echt werk maken van preventie betekent dat we als Menzis verder gaan dan het innen van premiegeld en het inkopen van zorg. Deze rol kunnen we als zorgverzekeraar goed waarmaken door preventie interventies te stimuleren die aantoonbaar meerwaarde leveren. De samenwerking in de Health Deal sluit hier naadloos op aan.”

Met Health Deals wil de overheid brede toepassing van effectieve zorginnovaties op weg helpen. Het gaat om concrete zorgvernieuwingen, waarbij het niet wil lukken om de toepassing verder te krijgen dan bijvoorbeeld het lokale ziekenhuis, de zorginstelling of de regio. Health Deals zijn afspraken tussen de overheid en verschillende andere partijen, waaronder private partijen. Namens staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tekende secretaris-generaal Erik Gerritsen de Health Deal ‘Stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via eHealth’.

Geert-Jan van Loenen namens de Landelijke Huisartsen Vereniging: “eHealth kan helpen om gezond gedrag te stimuleren en mensen meer regie te geven over hun gezondheid. Dat sluit goed aan bij de rol van de huisarts, die zijn patiënten dicht bij huis preventief onderzoek en advies biedt.”

 

* In de Health Deal nemen de volgende partijen deel:

 1. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 3. Pharos
 4. Menzis
 5. Hartstichting
 6. Diabetes Fonds
 7. Longfonds
 8. Nierstichting
 9. Nederlands Huisartsen Genootschap
 10. Landelijke Huisartsen Vereniging
 11. NIPED
 12. NPHF federatie voor gezondheid
 13. Institute for Positive Health
 14. Stichting VitaValley
Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen