ASz: Voortaan korte route voor ouderen van SEH naar verpleeghuisbed

Array
Proef geslaagd: voortaan korte route voor ouderen van SEH naar verpleeghuisbed
De proef van een half jaar met het ‘Zorgtransferium’ voor kwetsbare ouderen in het Albert Schweitzer ziekenhuis is geslaagd. De werkwijze wordt structureel. Het doel van het Zorgtransferium is: ouderen die op de Spoedeisende Hulp (SEH) binnenkomen, maar geen indicatie hebben voor een ziekenhuisopname, meteen doorleiden naar een verpleeghuisbed.

Het ziekenhuis en vijf verpleeghuisorganisaties in de regio – Het Spectrum, Crabbehoff, Swinhove, Het Parkhuis en Rivas – hielden de pilot van september tot en met februari. In die periode werden 69 oudere patiënten van de SEH aangemeld voor een directe uitplaatsing. Van deze 69 kon precies twee derde deel, 46 patiënten, volgens de nieuwe procedure meteen doorstromen naar een verpleeghuisbed. Dit zijn dus ouderen die niet in het ziekenhuis thuishoren, maar die tot september vorig jaar toch allemaal zouden zijn opgenomen – simpelweg omdat er geen alternatief was.

Thuissituatie

Marije Lauwaars, medisch manager Geriatrie, vertelt: “Het gaat vaak om patiënten met verschillende problemen, bijvoorbeeld verwardheid en een problematische thuissituatie. Wanneer een patiënt dan ook nog eens ten val komt en naar het ziekenhuis wordt gebracht, maar niets gebroken blijkt te hebben, is de weg terug naar huis ineens geen optie meer. Maar een medische reden voor een ziekenhuisopname is er ook niet. Tot voor kort zou zo’n patiënt toch zijn opgenomen op de afdeling Klinische Geriatrie. Niet zelden lag hij of zij dan tien dagen in het ziekenhuis, voordat een plek in een verpleeghuis was gevonden en geregeld.”
Dit is overigens een landelijk probleem, mede veroorzaakt door vergrijzing en de bezuinigingen in de ouderenzorg. De samenwerkingspartners zijn dan ook zeer blij dat het gelukt is om hier een regionale aanpak voor te ontwikkelen. “Samen zorgen we hiermee goed voor patiënten en hun mantelzorgers, door onnodige opnames te voorkomen”, aldus Lauwaars. “We besparen maatschappelijke kosten, bevorderen de doorstroming en hebben meer inzicht gekregen in processen die we mogelijk nog patiëntvriendelijker en efficiënter kunnen gaan inrichten.”

Onnodige ziekenhuisopname

Een onnodige ziekenhuisopname is nadelig voor de patiënt, die van het liggen wachten zelden beter en vaak wel slechter wordt. Daarnaast wordt een bed bezet gehouden voor een patiënt die wel echt ziekenhuiszorg nodig heeft. Tenslotte is een ziekenhuisbed veel duurder dan een verpleeghuisbed.
Lauwaars: “In de nieuwe werkwijze worden deze patiënten formeel niet in het ziekenhuis opgenomen. Tijdens kantooruren wordt meteen contact gelegd met het verpleeghuis om uitplaatsing te regelen. Buiten kantooruren gaat de patiënt eerst naar het Zorgtransferium in het ziekenhuis. Dit zijn twee ‘bewaarbedden’ die zich bevinden op de afdeling Observatorium. Op de eerstvolgende ochtend wordt hij of zij alsnog overgeplaatst.”

ELV-bed

De verpleeghuisorganisaties boden tijdens de proef de garantie op één acuut vrij bed per etmaal per deelregio waaruit de patiënt afkomstig is (een zogeheten ELV-bed: ‘eerstelijnsverblijf’). Toch lukte in 23 gevallen de snelle uitplaatsing niet. Dat had hoofdzakelijk twee redenen, legt manager Gezonde Bedrijfsvoering Jeroen Wien uit. “Soms had de verpleeghuisorganisatie toch geen bed beschikbaar, bijvoorbeeld omdat ze zelf een acuut capaciteitsprobleem hadden, of omdat wij al een patiënt hadden uitgeplaatst. Maar er is nog een andere, formele beperking. De meer complexe patiënten die al op de wachtlijst staan voor een verpleeghuisplaats in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ), mogen niet in een ELV-bed worden geplaatst. Daardoor moest een aantal patiënten toch in het ziekenhuis wachten tot er een WLZ-plek vrij was.”
Wien geeft aan dat de samenwerkende partners nu overleg voeren met de zorgverzekeraars over het opheffen van deze beperking. “De 23 patiënten die we niet meteen konden uitplaatsen, hebben uiteindelijk samen 180 dagen onnodig in het ziekenhuis gelegen. Dat levert hoge kosten op die de zorgverzekeraars nu moeten dragen. Overigens zijn de zorgverzekeraars, evenals de zorgkantoren en gemeenten, heel positief gestemd over onze proef. Zij willen onze werkwijze blijvend ondersteunen.” Nu de proef is omgezet in vaste aanpak, blijven de vijf verpleeghuisorganisaties zich inspannen om consequent bedden vrij te houden.

Capaciteitstekort

Wien: “Ik vind het voor alle partijen een groot compliment waard dat we de pilot zijn aangegaan vanuit een echt gevoelde motivatie om de zorg beter te maken. Vooraf wisten we veel dingen niet, zoals de omvang van de patiëntengroep, het eventuele capaciteitstekort enzovoort. We zijn gewoon gestart. Het succes overtreft nu alle verwachtingen.”
 
Bron: Albert Schweitzer ziekenhuis

 

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen