Gaan ESBL’s van dier naar mens?

0
691

Op vrijdag 9 februari presenteerde het consortium ESBLAT de resultaten van de ESBL-Attributieanalyse. Doel van de studie was meer inzicht: in bronnen van ESBL-producerende bacteriën én in mogelijke overdracht van ESBL-producerende bacteriën vanuit de veehouderij, de voedselketen en het milieu naar de mens. De belangrijkste conclusie: overdracht gebeurt vooral tussen mensen onderling.

Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) is een enzym dat bepaalde antibiotica afbreekt. De Gezondheidsraad concludeerde in 2011 dat het ontstaan en de verspreiding van antibioticaresistentie via ESBL-producerende bacteriën zeer verontrustend is. En dat het aannemelijk is dat antibioticagebruik in de veehouderij een deel van deze resistentie veroorzaakt. Sinds 2011 zijn een reeks maatregelen genomen om ESBL’s in de dierhouderij te verminderen. Deze maatregelen hebben effect: er komen substantieel minder ESBL’s voor in de dierlijke keten.

Mensen zelf belangrijkste bron ESBL

De ESBLAT-studie laat zien dat de veehouderij een relatief kleine bijdrage levert aan ESBL’s bij mensen. De mens zelf is wel een belangrijke bron voor overdracht van ESBL’s naar andere mensen. ESBL-soorten uit de algemene bevolking en patiënten vertonen onderling grote genetische overeenkomsten. Soorten uit de veehouderij komen beduidend minder overeen met die van de mens. De perceptie dat kip een belangrijke bron is voor ESBL’s bij mensen is dus niet juist. Dit wil overigens niet zeggen dat de inzet op minimaal verantwoord antibioticagebruik bij dieren nu overbodig is. Zowel antibioticagebruik bij dieren als bij mensen verhoogt het risico op resistentie. In het belang van de dier- en volksgezondheid blijft uiterst zorgvuldig gebruik nodig. Zodat ook in de toekomst voldoende antibiotica beschikbaar blijven voor de behandeling van bacteriële infecties.

• Kans op besmetting met ESBL via veehouderij is klein
• Rapport ESBL-Attributieanalyse (ESBLAT)

Bron: Rijksoverheid