MijnReuma Reade app geeft patiënt grip op eigen behandeling

0
1095

Speciaal voor al haar reumapatiënten ontwikkelde Reade Reumatologie een app die problemen tijdens het ziekteverloop signaleert, zodat een behandeling direct kan worden bijgesteld. In de MijnReuma Reade app legt de patiënt de mate van pijn, functioneren, moeheid en algemeen welbevinden vast met behulp van korte vragenlijsten; de zogeheten patiënt gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs). Uniek aan deze app is de koppeling met het elektronisch patiëntendossier van Reade (Chipsoft HiX), waardoor gegevens 24×7 beschikbaar zijn voor de behandelaar. De app is de nieuwste versie van de in 2016 succesvol gelanceerde ReumaMeter.

App leiden tot meer behandeling op maat

De uitkomsten in de app leiden tot meer behandeling op maat. “Dankzij PROMs krijgen we een veel vollediger beeld van het reumaverloop. Hierdoor is het driemaandelijkse reumaconsult niet langer gebaseerd op een momentopname”, aldus Wouter Bos, reumatoloog en initiator van de app. Bos vervolgt: “Patiënten voelen zich bovendien meer betrokken, omdat ze meer regie hebben over hun eigen behandeling. Ze zijn zich bijvoorbeeld meer bewust van de noodzaak om op tijd hun medicijnen in te nemen.” Ook verbetert de communicatie met de behandelaar. Gesprekken worden effectiever en intensiever omdat de relevante onderwerpen direct aan bod kunnen komen. Een periodiek consult kan zelfs overbodig bevonden worden, wat de patiënt tijdwinst oplevert en onnodige kosten bespaart. Kortom, de algehele kwaliteit van de behandelingen verhoogt zo substantieel.”

Privacy

Privacy is vanzelfsprekend goed gewaarborgd. Alle gegevens worden versleuteld verstuurd en goed beveiligd in het elektronisch patiëntendossier van Reade opgeslagen. Uitsluitend de patiënt en de behandelaar hebben toegang tot de gegevens. Het gebruik van de app is gratis, patiënten ontvangen een unieke inlogcode voor toegang.

Bos: “Patiënten geven ons essentiële informatie die alleen hij of zij ons kan geven.” Dat deze informatie van ongekende waarde is blijkt ook uit de onlangs gepubliceerde voorlichtingsfilm over PROMs waarin Reade haar reumapatiënten oproept om met vaste regelmaat ervaringen te delen.

 

De MijnReuma Reade app en ReumaMeter zijn ontwikkeld door Reade in samenwerking met softwarebedrijf Brightfish en mogelijk gemaakt door biofarmaceut AbbVie. De ReumaMeter blijft beschikbaar voor reumapatiënten van andere ziekenhuizen.