Longfonds: Oss neemt geen specifieke maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren

0
1689

Doet Oss genoeg voor gezonde lucht?
Het Longfonds inventariseert bij burgers wat de luchtkwaliteit per gemeente is en burgers kunnen ook  meldingen doen over de luchtkwaliteit bij het Longfonds als zij zich zorgen maken over de luchtkwaliteit in hun gemeente. Die zorgen heeft het longfonds samen met 40.000 burgers kenbaar gemaakt aan alle betrokken gemeenten. Inmiddels zijn de coalitieakkoorden bij de gemeenten in Nederland opgesteld.

De redactie van MedicalFacts zit in Oss.

Hoe doet Oss het?

Het Longfonds heeft de websites van alle gemeenten in Nederland nagelopen om te kijken of de luchtkwaliteit in het coalitieakkoord is opgenomen. En het Longfonds heeft helaas in het akkoord van Oss geen specifieke maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren kunnen vinden.

Betekent dit dat Oss gezonde lucht niet belangrijk vindt?

Elke gemeente gaat anders om met de invulling van een coalitieakkoord. We kunnen niet simpelweg concluderen dat Oss er helemaal geen aandacht voor heeft. Maar feit is wel dat de gemeente Oss houtstook ziet als duurzame energiebron. Houtstook is daarnaast ook een luchtvervuiler.

Rook uit houtkachels kan de gezondheid schaden. Dat blijkt uit onderzoek van de drie noordelijke GGD’s en de Universiteit van Utrecht. Het Longfonds pleit er dan ook voor om minder te stoken en niet op hout. Beleid en regelgeving kan gezondheidsschade voorkomen.

De onderzoekers noemen houtkachels en vuurkorven “een heet hangijzer”. Stokers en klagers ruziën vaak over overlast en de daadwerkelijke luchtvervuiling. Een gesprek met de buren en juridische stappen leiden zelden tot een oplossing. De onderzoekers volgden tien gezinnen die ernstige klachten hebben over de houtrook van de buren. Bij acht van de tien onderzochte woningen blijkt de gemeten hoeveelheid fijnstof ongezond: regelmatig hoger dan de gezondheidsgrenzen, een “serieuze verontreiniging”.

De GGD geeft tips voor mensen die houtkachels gebruiken. Zoals het advies om de kachel niet te gebruiken als hoofdverwarming of om niet te stoken bij windstil weer. Het Longfonds onderschrijft de suggestie om de regelgeving tegen het licht te houden. Daarover is het Longfonds in gesprek met overheden, gezondheidskundigen en andere kenner.

Regelgeving

De GGD noemt de afstand tussen schoorsteen en naburige panden, een stookverbod bij mist of windstilte, houtrookvrije buurten, extra technische eisen aan schoorstenen en het strafbaar stellen van stookoverlast – net als burengerucht.

Ons streven is om luchtkwaliteit concreet en hoog op de agenda te krijgen. Dit is helaas niet in alle gemeenten gelukt. Wij hopen dat jouw gemeente de nodige aandacht gaat besteden aan hoe gezond de lucht is. In veel plekken in Nederland is de kwaliteit namelijk nog ver beneden peil.

Ook het Longfonds streeft naar een Nederland waar iedereen gezonde lucht kan inademen. Daarom strijden zij op landelijk, maar ook op lokaal niveau, voor een gezondere luchtkwaliteit. Zo zijn ze betrokken bij het landelijke Schone Lucht Akkoord. Het Longfonds wil dat er toegewerkt wordt naar ambitieuze gezondheidsdoelen. Alle bronnen van vieze lucht moeten worden aangepakt, de grootste als eerste en gezonde alternatieven moeten worden gestimuleerd. Provincies en gemeenten zitten ook aan tafel bij het Schone Lucht Akkoord.

Bron: Longfonds & MedicalFacts