NFK Transparantie Challenge

0
1280

In het kader van het federatiebrede speerpunt ‘transparantie van zorguitkomsten’ is NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties) in de zomer van 2017 de Transparantie Challenge gestart met een oproep aan de ziekenhuizen om transparant te zijn over vragenlijsten die zij afnemen bij patiënten, over de kwaliteit van de kankerzorg (PROMs en PREMs). Naar aanleiding hiervan hebben veertien ziekenhuizen vrijwillig inzicht gegeven. Hieruit blijkt dat vragenlijsten vooral worden gebruikt voor interne kwaliteitsverbetering (81%), patiëntenzorg (56%), benchmarking (50%) en wetenschappelijk onderzoek (38%). 

 

In zes van de ziekenhuizen zijn de vragenlijsten in 2018 met de NFK en betrokken kankerpatiëntenorganisaties besproken, om de resultaten van de vragen meer te bespreken en te delen met patiënten(organisaties). Hoewel het gebruik en transparantie van de ingevulde vragenlijsten nog veel beter kan, lopen we in de oncologie voorop.

Transparantie Challenge

Veel ziekenhuizen die deelnemen aan de Transparantie Challenge geven aan bezig te zijn met de implementatie van de vragenlijsten. Deze challenge helpt om dit onderwerp hoger op de prioriteitenlijst van ziekenhuizen te zetten. Dit project versterkt (over en weer) een ander project van NFK, PROMs en PREMs in de spreekkamer.

Isala

Zes ziekenhuizen, waaronder het Isala in Zwolle, krijgen volgende week de award van NFK uitgereikt ter aanmoediging. In 2019 peilen we weer de stand van gebruik en transparantie van de vragenlijsten, in de verwachting dat de resultaten dan nog beter zijn. De prijs bestaat uit een oorkonde en publieke erkenning dat deze ziekenhuizen goed bezig zijn.
Als dank voor het delen van de data door het Isala ziekenhuis is door NFK bijgaande poster gepubliceerd in de abri’s rondom het ziekenhuis.

Bron: NFK