Betrouwbaarheid diagnostiek Martini Ziekenhuis onderschreven met ISO-certificaat

De afdeling Pathologie van het Martini Ziekenhuis heeft het ISO-certificaat ontvangen van de Raad van Accreditatie. De toekenning van het internationale keurmerk geeft aan dat de afdeling in staat is betrouwbare diagnoses te leveren. ‘Patienten en artsen, die de aanvragen doen, moeten volledig kunnen vertrouwen op de kwaliteit van ons werk.

Betrouwbare diagnose

Een diagnose is immers bepalend voor de keuze van een behandeling die arts en patiënt maken. Dit ISO-certificaat geeft aan dat ze kunnen rekenen op een betrouwbare diagnose.’ zegt Baran Dagtekin, unithoofd Pathologie.

Lichaamsweefsel

Vijfenzestig medewerkers zijn betrokken bij het onderzoeken van lichaamsweefsel en lichaamscellen van ruim 53.000 patiënten per jaar. De afdeling Pathologie van het Martini Ziekenhuis werkt voor zowel eigen artsen en patiënten, als voor patiënten van partners in de zorg zoals huisartsen en andere ziekenhuizen.

Samenwerking

Naast bijvoorbeeld het gebruik van hightech-apparatuur en deskundig personeel, is de samenwerking met elkaar net zo belangrijk om kwaliteit te kunnen waarborgen. En het geldt voor alle werkzaamheden. Van de juiste diagnose bij verdenking op kanker tot een spoedaanvraag van een chirurg die op dat moment op de OK staat en snel duidelijkheid nodig heeft of de snijranden ‘schoon’ zijn van kankercellen om de operatie af te kunnen ronden. In dat laatste geval levert Pathologie soms al binnen 30 minuten een voorlopige diagnose. Hoe klein ook, iedere handeling van een medewerker, iedere afstelling van apparatuur heeft een sleutelrol in een betrouwbare diagnose. Voor de accreditatie dient dus ieder element onder het vergrootglas – of hier misschien de microscoop – te liggen.

Voldoende deskundigheid

De Raad van Accreditatie deelt het onderzoek in twee delen: de inrichting van processen en de technische onderdelen. In de afgelopen maanden is onder meer getoetst of medewerkers bij Pathologie beschikken over voldoende deskundigheid en vaardigheden, of de apparatuur goed werkt en juist is ingesteld, of processen goed zijn ingericht en goed op elkaar aansluiten en vooral hoe het Martini Ziekenhuis die kwaliteit kan garanderen. Dat loopt van het laten testen van de kleuring van coupes (afgenomen stukjes weefsel dat is bewerkt voor onderzoek onder de microscoop) tot hoe medewerkers omgaan met ethische vraagstukken, hoe de afdeling werkt aan het continue verbeteren van werkprocessen en hoe de kwaliteit is geborgd. Ook het vlotte verloop van de accreditatie bevestigt dat de kwaliteit van de afdeling Pathologie van het Martini Ziekenhuis goed is.

Bron: Martini Ziekenhuis