Groot aantal gezondheidsdata nu toegankelijk via app

0
715

De Gezondheidsenquête die GGD’en, RIVM en CBS iedere vier uitvoeren, levert een grote hoeveelheid informatie op over de gezondheidstoestand van Nederlanders. Een aantal gegevens wordt getoond in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein en op de dashboards van Waarstaatjegemeente.nl.

Door GGD GHOR Nederland is nu ook een app (`GGD Gezondheidsdata`) ontwikkeld waarmee een veel groter aantal gegevens beschikbaar is op gemeenteniveau.

Cijfers vergelijken


De app is speciaal ontwikkeld voor gemeenteraadsleden en beleidsmakers, en stelt op eenvoudige wijze de meest recente gezondheidsdata beschikbaar. U kunt de cijfers vergelijken met andere gemeenten en landelijke gemiddelden. Naast de gezondheidsdata vindt u ook informatie over de rol en taken van de GGD`en.

Bron: VNG