Staatssecretaris Blokhuis bij Welkom in Veenendaal

Een groeiend aantal mensen in Nederland is economisch dakloos. Door scheiding of financiële problemen kunnen zij niet meer in hun eigen huis wonen. Daarnaast zijn er steeds meer mensen die door andere redenen geen grip meer hebben op hun eigen leven. In het huidige systeem vallen zij vaak tussen wal en schip. Het is lastig om de juiste hulp te krijgen, omdat er weinig afstemming is tussen de verschillende zorginstellingen.

Oplossing

Sociaal woonconcept Welkom vond hiervoor de oplossing en geldt ondertussen als hét voorbeeld op dit gebied. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt daarom op vrijdag 1 februari langs voor een bezoek aan Welkom in Veenendaal. Blokhuis vindt het belangrijk dat deze specifieke doelgroep in onze samenleving geholpen wordt en dat zij blijven meedoen in de maatschappij.

Intentieovereenkomst

Tijdens het bezoek van Blokhuis op vrijdag 1 februari, ondertekenen wethouder Lex Hoefsloot van de gemeente Ede en Cora van de Bovenkamp, initiatiefneemster van Welkom, een intentieovereenkomst voor een tweede locatie in Ede.

Als afsluiting vindt een interview plaats, waarin staatssecretaris Blokhuis zijn visie deelt op de sleutel naar een succesvolle terugkeer in de maatschappij van deze doelgroep.

Bron: Welkom