Zorgverzekeraars blijven zich inspannen om wachttijden aan te pakken

0
555

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzocht hoe zorgverzekeraars zich inspannen om de wachttijden in bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en medisch specialistische zorg (msz) te verminderen. Zorgverzekeraars vinden wachttijden zeer ongewenst. Iedere verzekerde moet er namelijk op kunnen vertrouwen dat hij/zij kan rekenen op de juiste zorg binnen de gestelde normen. Dankzij zorgbemiddeling weten zorgverzekeraars in veel gevallen de wachttijden van verzekerden te verkorten met meerdere weken en soms zelfs maanden. Maar net als de NZa signaleren zorgverzekeraars dat het verminderen van wachttijden een grote uitdaging blijft. Zorgverzekeraars delen de conclusie van de NZa dat met gezamenlijke inspanningen van de betrokken partijen een oplossing kan worden gevonden voor de wachttijdproblematiek. Zorgverzekeraars nemen de verbeterpunten van de NZa ter harte en blijven zich inspannen om wachttijden in de zorg aan te pakken. 

In de praktijk blijkt het aanpakken van wachttijden een uitdagende opgave. Aan te lange wachttijden liggen diverse oorzaken ten grondslag, zoals arbeidsmarktproblematiek of een gebrek aan actuele en betrouwbare wachttijdinformatie. De NZa ziet toe op de naleving van de zorgplicht door zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars Nederland benadrukt dat ook zorgverzekeraars afhankelijk zijn van de inzet en betrokkenheid van andere partijen. Zo zorgen ook onvoldoende inzicht in de kwaliteit en doelmatigheid van zorgaanbieders ervoor dat wachttijden onnodig kunnen oplopen.

Weg van de wachtlijst

Dat samenwerking loont, laat de regionale aanpak in de ggz zien. Daar worden door de betrokken partijen concrete stappen in de goede richting gezet. Op www.wegvandewachtlijst.nlis meer te lezen over de goede voorbeelden uit de regio die er aan bijdragen de wachttijden in de ggz te verminderen.

Bron: https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3782148096