Reinier de Graaf voert nieuw verpleegkundig functiehuis in

Op dinsdag 4 juni voert het Reinier de Graaf Gasthuis als eerste topklinische ziekenhuis in de regio het nieuwe verpleegkundig functiehuis in voor alle verpleegafdelingen. In het nieuwe functiehuis wordt onderscheid gemaakt tussen mbo- en hbo – verpleegkundigen. Reinier geeft hen door middel van dit functiehuis meer autonomie en regie met als doel om op deze wijze de verpleegkundige zorg te professionaliseren en de kwaliteit en veiligheid voor de patiënt te verhogen. Daarmee anticipeert het ziekenhuis op de toekomstige wet van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarin functiedifferentiatie in 2020 wettelijk wordt vastgelegd.

Verpleegkundigen aan zet

Bij het ontwikkelen van het nieuwe functiehuis waren de verpleegkundigen aan zet. Zij hebben de afgelopen 2,5 jaar op vier verpleegafdelingen hun rollen in de dagelijkse praktijk zelf vorm gegeven. Yvonne Meijndert, manager Bureau Verpleegkundige Zaken: “Wij willen de verpleegkundigen in ons ziekenhuis meer autonomie geven, de regie laten pakken en hen daarmee beter voorbereiden op de veranderende zorg. Patiënten worden steeds mondiger en hebben vaker meerdere aandoeningen die tegelijk behandeld moeten worden. Ook verandert de manier van werken door nieuwe technologieën. Verpleegkundigen hebben, net als andere professionals, daarom andere competenties nodig om te kunnen blijven aansluiten op de zorgvraag en behoeften van patiënten.”

Functiedifferentiatie

Tijdens deze experimentele fase is door de Erasmus School of Health Policy & Management wetenschappelijk onderzoek verricht naar de effecten van functiedifferentiatie. Uit dit onderzoek bleek o.a. dat elke afdeling idealiter minimaal 30% aan hbo-verpleegkundigen dient te hebben om alle taken en verantwoordelijkheden die bij deze nieuwe functie horen te kunnen uitvoeren en zeker te stellen.

Mix

Daarom streeft Reinier de Graaf de komende jaren naar een mix van 70% mbo- verpleegkundigen en 30% hbo-verpleegkundigen. Meijndert: “Het nieuwe functiehuis doet recht aan de verworven competenties, kennis en vaardigheden van zowel mbo- als hbo-verpleegkundigen. De functie van de mbo- opgeleide verpleegkundige blijft ongewijzigd. Van de hbo-verpleegkundigen wordt verwacht dat zij meer als regisseurs gaan werken binnen het gehele zorgproces en op het gebied van kwaliteitszorg en daarnaast ook samen optrekken met medisch specialisten”.

Voorloper functiedifferentiatie

Met dit nieuwe verpleegkundige functiehuis is Reinier de Graaf een van de voorlopers in Nederland op het gebied van functiedifferentiatie. Ook leverde het ziekenhuis een bijdrage aan de generieke functieprofielen voor mbo- en hbo-verpleegkundigen die zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Bron: Reinier de Graaf Ziekenhuis