Letselschadevergoedingen vanaf 2020 van vermogensinkomensbijtelling uitgezonderd

0
892

Letselschadevergoedingen vanaf 1 januari 2020 van de vermogensinkomensbijtelling (VIB) uitgezonderd

Letselschadeslachtoffers ondervinden onevenredig veel hinder van de invloed van een letselschadevergoeding op de hoogte van de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en het beschermd wonen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).

Letselschadevergoedingen & eigen bijdrage

De eigen bijdrage kan hoog oplopen door het doorwerken van de letselschadevergoeding in de vermogensinkomensbijtelling (VIB). Onder meer het Verbond van Verzekeraars, Slachtofferhulp Nederland en de ASP vroegen aandacht voor deze problematiek. Tot 2013 hadden letselschadeslachtoffers een vrijstelling voor de VIB. Met de invoering van de Wmo verdween deze vrijstelling. De ASP is opgelucht dat deze weeffout uit de wet wordt gehaald.

Het CAK, de publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert, gaf in een uitvoeringstoets aan de maatregel te kunnen uitvoeren als er aangesloten wordt bij de huidige werkwijze van het CAK voor de uitsluiting van letselschadevergoedingen die zijn vastgesteld voor 11 oktober 2010. Dit betekent dat mensen met een letselschadevergoeding de uitzondering bij het CAK kunnen aanvragen door een formulier in te vullen en deze terug te sturen met de gewenste bewijslast.