Bezoek Aruba Minister Knops in teken van opvang, monumenten en medische zorg

0
499

Minister Knops is maandag 13 januari 2020 op bezoek geweest op Aruba. Naast gesprekken met de Gouverneur en de Minister-President, liet hij zich informeren over de werkzaamheden van Fundacion pa Hende Muhe den Dificultad (FHMD), de monumentenzorg en het Instituto Medical San Nicolas (IMSAN). Het bezoek is onderdeel van een reis aan de benedenwindse eilanden, die deze week plaatsvindt.


Opvang kwetsbare vrouwen


Tijdens het bezoek aan FHMD werd stil gestaan bij het belangrijke werk wat hier wordt verricht voor de opvang van kwetsbare vrouwen en kinderen op Aruba. Nederland heeft vanuit de rijkspakket voor ondersteunde maatregelen Venezuela een subsidie verleend, om de opvang uit te breiden van vijftien naar bijna veertig personen. Knops: “Ik vind het essentieel dat we deze kwetsbare groepen een opvang kunnen bieden, waarbij we volgens de internationale standaarden kunnen opereren.” De stichting draagt zorg voor de opvang van vrouwelijke slachtoffers van onder andere mensensmokkel en huiselijk geweld. “FHMD doet hierbij belangrijk werk, ik ben blij dat we als Nederland kunnen bijdragen aan het vergroten van de capaciteit van deze opvang en de opleiding van personeel.”

Monumenten


Onder begeleiding van de Directeur Monumentenfonds werd onder andere een bezoek gebracht aan een gerestaureerde kalkoven in het centrum van Oranjestad. Deze en enkele andere monumenten worden met behulp fondsen uit het Fondo Desaroyo di Aruba (FDA) toegekend. Knops: “Ik wil Stichting Monumentenfonds Aruba feliciteren met de succesvolle afronding van dit project. Het is van belang dat we blijven investeren om de historie van dit land te conserveren.”

Medisch centrum voor de regio


De medische voorzieningen van IMSAN vormen een welkome aanvulling voor de bevolking van Aruba en de directe regio. IMSAN heeft daarbij de keuze gemaakt om te specialiseren in enkele terreinen, zoals nierdialyse en radiologische behandelingen. Voor dat laatste wordt nu een centrum opgebouwd, waardoor deze expertise nu naast Aruba ook voor de eilanden in de regio beschikbaar komt. Knops: “Deze medische faciliteit is een aanvulling op het bestaande aanbod op Aruba. Dat is goed voor de Arubaanse patiënten en de werkgelegenheid. Ik hoop dat dit centrum een centrale rol kan spelen, in deze specialistische medische zorg voor de regio.”

Reis benedenwinden


Minister Knops vliegt vanavond door naar Bonaire voor een bezoek van een dag, om vervolgens zijn reis op woensdag en donderdag af te ronden op Curaçao. Ook daar zal Knops diverse projecten bezoeken, het Justitieel Vierpartijen Overleg bijwonen en gesprekken voeren met regeringsfunctionarissen en lokale autoriteiten.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties