Definitief overstappercentage zorgverzekering komt uit op 6,5

0
635

Het definitieve overstappercentage voor 2020 bedraagt 6,5. Dit betekent dat 1,1 miljoen verzekerden per 1 januari 2020 van zorgverzekeraar zijn veranderd. Het percentage overstappers is gedaald ten opzichte van vorig jaar, toen was het 7,0. In 2018 wisselde 6,2% van de verzekerden van zorgverzekeraar.

De sluitingsdatum voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering was 31 januari. Daarmee is alle overstapinformatie verwerkt bij de zorgverzekeraars. Op basis daarvan heeft Vektis dit definitieve percentage vastgesteld. In onderstaande figuur een overzicht van de overstappercentages vanaf het overstapseizoen 2010/2011.

Alleen overstappers tussen zorgverzekeraars

Het overstappercentage gaat alleen over het aantal verzekerden dat is gewisseld tussen zorgverzekeraars (risicodrager). Verzekerden die gewisseld zijn tussen 2 polissen van 1 zorgverzekeraar zijn niet meegerekend als overstapper. Ook de verzekerden die van verzekeraar veranderen als gevolg van een overgang van een collectief contract tellen hier niet mee als overstapper.

In april publiceert Vektis op www.vektis.nl een uitgebreide analyse van het overstapseizoen in de Zorgthermometer Verzekerden in beeld 2020. Bekijk voor inzicht in het overstapseizoen van vorig jaar de Zorgthermometer Verzekerden in beeld 2019.

Bron: Vektis