Coronavirus: afname professionele zorg heeft grote impact op mantelzorgers

0
1014

MantelzorgNL maakt zich grote zorgen over de verminderde professionele zorg als gevolg van het coronavirus. Uit onderzoek van het Nationaal Mantelzorgpanel blijkt dat 31% van de thuiszorg en 87% van de dagbesteding mindert of stopt. Deze zorg komt neer op het toch al zo volle bordje van de mantelzorger. En dat terwijl 34% van de mantelzorgers aangeeft op niemand anders te kunnen terugvallen.


Bijna de helft van de mantelzorgers verwacht dat zij de komende periode méér moeten gaan zorgen. Zij ontvangen signalen dat hulp in het huishouden (35%), thuiszorg (31%), begeleiding (55%() en vooral dagbesteding(87%) mindert of stopt. Gevolg hiervan is onrust bij de naaste, minder structuur en dagritme, minder toezicht en eenzaamheid. Mantelzorgers zitten hierdoor vaak klem en voelen de druk om hun naaste hierin te begeleiden. In deze eerste week geeft de helft van de mantelzorgers aan dat dit voor een tijdelijke periode geen probleem is, maar voor de andere helft wordt dit een lastig verhaal. Voornamelijk omdat zij zelf zwaarbelast zijn.  

Er alleen voor staan

Mantelzorgers kunnen het wegvallen van de professionele zorg niet alleen opvangen. Liesbeth Hoogendijk, bestuurder MantelzorgNL: ‘We begrijpen dat in verband met het beschermen van de volksgezondheid ingrijpende maatregelen worden genomen, maar er moet wel nagedacht worden wat dit betekent voor mantelzorgers.’ Gelukkig ziet een deel van de de mantelzorgers kans om hulp in hun eigen netwerk te vangen, maar een groep van 34% heeft niemand om op terug te vallen en is daarom zeer kwetsbaar.Hoogendijk: ‘Het is heel belangrijk dat we om ons heen kijken en hulp aanbieden aan de mantelzorger die er nu alleen voor staat.’

Juist niet meer kunnen zorgen

Mantelzorgers die zorgen voor iemand in een verpleeghuis kunnen sinds donderdag juist niet meer zorgen. Door het sluiten van de deuren van verpleeghuizen voor bezoekers én mantelzorgers maken mantelzorgs zich daarentegen wel heel veel zorgen. Hoogendijk: ‘Ik wil zorginstellingen oproepen om alle vormen van digitaal contact, zoals beeldbellen op orde te hebben. Hiermee kan onrust voorkomen worden.

Wat is mantelzorg: alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving 

  • 1 op de 3 Nederlanders (16+) gaven in 2016 mantelzorg (circa 4,4 miljoen mantelzorgers)
  • 750.000 mantelzorgers geven zowel langdurig (meer dan 3 maanden) als intensief (meer dan 8 uur per week) hulp
  • 8,6% van de mantelzorgers voelt zich zwaar belast (380.000 mantelzorgers)
  • Ongeveer vijf of op de zes mantelzorgers geniet van de leuke momenten van het zorgen
  • 1 op de 4 werknemers combineert betaald werk met mantelzorg

Nationaal Mantelzorgpanel

In maart 2020 is een vragenlijst uitgezet onder het Nationaal Mantelzorgpanel met als onderwerp ‘coronavirus en mantelzorg. De peiling werd ingevuld door 621 respondenten. Met het Nationaal Mantelzorgpanel wil MantelzorgNL behoeften en meningen van mantelzorgers over actuele vraagstukken in kaart brengen. Het panel wordt meerdere keren per jaar bevraagd. Kijk voor de uitkomsten van dit panel en eerdere peilingen op: www.mantelzorg.nl/resultaten

Hulp bij regeltaken (mantelzorgmakelaar)

Een mantelzorgmakelaar biedt hulp bij de verlichting van regeltaken en het aanvragen van hulp en vergoeding van hulpmiddelen. Een mantelzorgmakelaar is iemand die regeltaken van u overneemt, zodat u minder wordt belast. Dit is handig als u sommige taken lastig vindt of als u er geen tijd voor heeft. Mantelzorgmakelaars werken zelfstandig of zijn in dienst van een Steunpunt Mantelzorg.

Wat doet een mantelzorgmakelaar?

Een mantelzorgmakelaar helpt u bijvoorbeeld met:

Vind een zelfstandige mantelzorgmakelaar in uw regio (Beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars) (Bmzm.nl). Lees hier meer over de mantelzorgmakelaar (MantelzorgNL).

Krijg ik een vergoeding voor een mantelzorgmakelaar?

  • Werkt de mantelzorgmakelaar bij een organisatie voor mantelzorgondersteuning of bij uw gemeente? Dan hoeft u meestal niets te betalen. 
  • Werkt de mantelzorgmakelaar zelfstandig? Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten van een mantelzorgmakelaar vanuit de aanvullende verzekering.
  • Daarnaast vergoeden sommige gemeenten een mantelzorgmakelaar vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Veel gestelde vragen over corona en mantelzorg

MantelzorgNL heeft op www.mantelzorg.nl/coronavirus een speciale pagina voor mantelzorgers ingericht met veel gestelde vragen over het coronavirus. Daarnaast heeft het ministerie van VWS de Mantelzorglijn gevraagd om als de landelijke hulplijn voor mantelzorgers te fungeren. De Mantelzorglijn is dagelijks bereikbaar op het telefoonnummer 030 760 60 55.

Neem contact op met uw zorgverzekeraar of uw gemeente.

Bron: MantelzorgNL