Mantelzorgers in problemen door minder thuiszorg door corona

0
897
Thuiszorg via zorggroep Elde. Medewerkster Wendy van der Bruggen helpt mevrouw van den Biggelaar met het aandoen van haar steunkousen.

Veel cliënten die thuiszorg ontvangen, krijgen door de coronacrisis beduidend minder zorg of op een andere manier dan ze gewend zijn. Niet-noodzakelijke, uitstelbare thuiszorg en huishoudelijke hulp kan op steeds meer plekken in Nederland tijdelijk niet worden geleverd als gevolg van de coronacrisis. Dit gaat zo veel mogelijk in overleg met cliënten, om hen en zorgmedewerkers te beschermen tegen de gevolgen van het virus. Hoe moeilijk dat soms ook is, cliënten zelf, mantelzorgers (hun familie,en/of naasten) zullen de zorg dan tijdelijk zelf moeten organiseren.

ActiZ stelt dat het anders organiseren van thuiszorg nodig is omdat de extra vraag naar thuiszorg is toegenomen. Dit komt doordat er steeds meer ouderen met corona thuis worden verzorgd om de toeloop van besmette ouderen naar ziekenhuizen te verminderen. Tegelijk is het van belang om het aantal bewegingen en contactmomenten van thuiszorgmedewerkers die zieke ouderen verzorgen zoveel mogelijk te beperken, om de kans op besmetting en de verdere verspreiding van het virus te verminderen.

Prioriteiten

Schone ramen zijn nu even niet belangrijk. Thuiszorgorganisaties zetten alles op alles om de noodzakelijke zorg te blijven geven. Denk hierbij aan het toedienen van medicatie en palliatieve zorg. En door COVID-1i worden meer mensen in de stervensfase thuis worden verpleegd en dat niet kan worden uitgesloten dat ook voor deze intensieve vorm van thuiszorg (24/7) de werkwijze mogelijk zal worden aangepast.

Zorgorganisaties in onder andere Brabant hebben de thuiszorg de afgelopen week al noodgedwongen anders moeten organiseren. Hier zijn inmiddels ook praktische, lokale richtlijnen in gebruik om medewerkers te faciliteren bij de aanpak om tot vermindering en herverdeling van thuiszorg te komen. Dergelijke voorbeelden verspreidt ActiZ onder leden via het eigen ledennet.

ActiZ krijgt aan signalen van gemeenten die door cliënten en mantelzorgers worden gebeld over verschillen die ontstaan tussen cliënten en zorg die ze krijgen vianuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Bron: ActiZ