Atypische symptomen coronavirus COVID-19 bij ouderen zijn verwardheid en evenwichtsstoornissen

0
4309
Lovely retired couple talking on the sofa

Hoewel er een grote stroom aan publicaties op gang is over de SARS-CoV-2-pandemie is er nog weinig gepubliceerd over het ernstige beloop en de pathofysiologie bij ouderen. Ouderen die zijn besmet met het coronavirus blijken ook atypisch symptomente hebben. Bij hen uit de ziek niet met hoesten en koorts maar hebben zij soms last van hallucinaties, acute geheugenstoornissen verwardheid en plotseling vallen. Dat blijkt uit onderzoek onder een groot aantal oudere patiënten dat met Covid besmet bleek te zijn. De onderzoekers waarschuwen huisartsen om bij oudere patiënten die zich met plotselinge klachten melden, goed op te letten op verwardheid en vallen, zo blijkt uit een artikel in het NtvG.

Het artikel geeft informatie over de atypische presentatie en het beloop van het COVID-19-ziektebeeld bij kwetsbare, oudere mensen met een SARS-CoV-2-infectie. COVID-19 uit zich bij kwetsbare ouderen ook middels een acuut geriatrisch syndroom. Onderdeze acuut geriatrische syndromen vallen een delier, een valpartij, syncope, dehydratie en acuut functieverlies. Vaak zijn er meerdere geriatrische syndromen zoals delier, vallen en dehydratie. De auteurs pleiten er daarom voor om aan diagnostische criteria en isolatiecriteria en protocollen toe te voegen dat het mogelijk is dat er atypische symptomen voorkomen, met name bij oudere patiënten.

Ook klachten zoals buikpijn en diarree, die tot nu toe minder vaak gemeld zijn, kwamen bij deze ouderen meer voor.

Onbekendheid SARS-CoV-2-infectie COVID-19

Het is vooral onbekendheid met het COVID-19-ziektebeeld en de strikte focus van de gemaakte protocollen, waarin de atypische presentatie nog ontbreekt. Gelet op de hoge prevalentie van atypische symptomen van COVID-19 onder vooral ouderen, maar ook onder jongere patiënten, is het dus wel van belang dat de protocollen in deze richting worden aangepast. Inmiddels worden alle nieuwe patiënten op onze SEH in druppel-contactisolatie gezien. Daarnaast zijn er veel aspecten in het beloop, de begeleiding en behandeling van dit ziektebeeld die nog beter begrepen en gestandaardiseerd kunnen worden. Daartoe is een richtlijn van de Federatie Medisch Specialisten gereed, die specifiek gericht is op de eerste stappen bij herkenning, triage en behandeling van oudere patiënten verdacht voor COVID-19.

Alert op atypisch klachten

Arts die met oudere patiënten omgaat moeten beducht zijn op atypische klachten en een atypisch beloop van acute infecties. Dat geldt zeker voor COVID-19. De kans op een atypisch beloop neemt toe met de leeftijd en naarmate de patiënt kwetsbaarder is door meerdere ziektes en afnemende fysiologische reserve en veerkracht. Het begin van een ziekte-episode met acute geriatrische syndromen moet in deze tijd altijd als een alarmsignaal voor een mogelijke SARS-CoV-2-infectie COVID-19 worden beschouwd. De geriatrie-paradox is dat juist dát typisch is voor deze patiënten. Speciale aandacht is nodig voor oudere patiënten bij wie ook het sociale domein kwetsbaar is, doordat ze alleenstaand zijn, een migratie-achtergrond hebben, of in achterstandswijken wonen.

Bron: NtvG