Activiteiten van het Portaal Patiëntveiligheid per 1 mei logistiek ondergebracht worden bij het IVM

0
1008


Op 30 april ondertekenden het IVM en het Portaal voor Patiëntveiligheid (Portaal) een intentieverklaring waardoor de activiteiten van het Portaal per 1 mei logistiek worden ondergebracht bij het IVM. Zo kan de continuïteit van het meldpunt voor medicatie-incidenten in de zorgsector beter worden gegarandeerd. IVM en Portaal zijn beide onafhankelijke organisaties die medicatieveiligheid en het bevorderen van veilig gebruik van geneesmiddelen tot doel hebben.

Het IVM heeft door Portaal meer mogelijkheden om verdieping en verbreding aan te brengen in de huidige producten zoals e-learnings en FTO-materialen. Op termijn is de intentie de inhoudelijke werkzaamheden en communicatie/voorlichting onderdeel van het IVM te laten worden.

Over het Portaal voor Patiëntveiligheid

Het Portaal voor Patiëntveiligheid is het landelijke meldpunt voor zorg- en medicatie-incidenten. In de CMR-databank melden zorgverleners incidenten anoniem. Het gaat hierbij om incidenten die optraden in het proces van voorschrijven tot en met het toedienen van geneesmiddelen.
Door meldingen op geaggregeerd niveau te verzamelen en te analyseren worden risico’s in de zorgprocessen sneller zichtbaar. Die risico’s worden in de eerste plaats teruggegeven aan zorgverleners op de werkvloer en zorginstellingen. En vervolgens ook aan koepelorganisaties, CBG-MEB, Lareb, NICTIZ, IGJ en softwareleveranciers. Daarmee krijgen zij informatie in handen om de patiëntenzorg veiliger te maken bijvoorbeeld via aanpassing van protocollen, ICT-systemen en dergelijke. Door kennis en informatie over incidenten anoniem te delen, leren zorgorganisaties en zorgverleners van elkaar. Dat gebeurt onder andere via de Praktijkprikkels.

Klik hier voor het melden van incidenten.