Aanbevelingen voor kinesisten: hoofdpijn aanpakken? Kijk nog meer naar risicofactoren bij de patiënt

Om hoofdpijn efficiënter te behandelen, focussen kinesisten beter niet alleen op manuele therapie aan de hand van massages, maar nemen ze ook risicofactoren zoals stress, levensstijl en slaapritme van de patiënt in acht. Dat blijkt uit onderzoek van dr. Sarah Mingels binnen haar gezamenlijke doctoraat aan UHasselt en KU Leuven. “De quick-fix waarmee kinesisten nu vaak hoofdpijn behandelen, moeten eruit”, zegt Sarah. “Deze hebben maar een beperkt resultaat, waarna de hoofdpijn vaak snel terugkomt. Beter is om de patiënt te leren hoe ze factoren die de hoofdpijn veroorzaken aan kunnen pakken.”

90% krijgt hoofdpijn

90 procent van de Belgische bevolking krijgt in zijn leven te maken met hoofdpijn. Bij 10 procent ontwikkelt die hoofdpijn tot een chronische klacht, die de levenskwaliteit aantast. Als kinesiste in een groepspraktijk, krijgt dr. Sarah Mingels dagelijks patiënten met hoofdpijn over de vloer. “Om hen beter te kunnen helpen, ontstond het idee voor mijn doctoraatsonderzoek binnen de faculteiten Revalidatiewetenschappen aan UHasselt en KU Leuven met technische ondersteuning van Zuyd Hogeschool. Want ook kinesisten kunnen een rol spelen in het aanpakken van hoofdpijn.”

Cervicogene hoofdpijn

Tijdens haar onderzoek volgde Sarah 18 personen met hoofdpijn op die voornamelijk in behandeling zijn in het AZ Vesalius in Tongeren. “Allemaal personen met last van zogenaamde cervicogene hoofdpijn die vanuit de nek opkomt tijdens of na bureauwerk waarbij ze veel op de laptop werkten of achter een microscoop zaten. De hoofdpijn had bij ieder van deze patiënten een ernstige impact op hun leven en hun werk. Deze groep patiënten hebben we dan vergeleken met mensen die hetzelfde werk doen, maar geen hoofdpijnklachten hadden. Waarom ontwikkelen sommigen hoofdpijn en anderen niet?”

Risicofactoren stress en angst

Beide groepen kregen vragenlijsten voorgelegd waarin gepolst werd naar hun psychosociaal welzijn en levensstijl. “We keken niet alleen naar het werk dat de persoon deed, maar ook naar factoren zoals stressniveau, slaapkwaliteit, eetpatroon, algemeen welbevinden (angst,…) en of de persoon een actieve levensstijl heeft”, legt Sarah uit. “Deze randfactoren bleken de zithouding te beïnvloeden en we vermoeden dat hierdoor ook hoofdpijn getriggerd kan worden. Maar zithouding is hierbij eerder de laatste druppel, waardoor hoofdpijn ontstaat. Het is niet de echte oorzaak, dat zijn namelijk die randfactoren die zich opstapelen. Het is dan ook belangrijk dat kinesisten in hun therapie hier meer op focussen.”


Nog teveel massagetherapie

En dat gebeurt nu nog te weinig zo blijkt uit een rondvraag die de onderzoekers deden. “We deden een bevraging bij zo een 10.000 kinesisten. Het overgrote deel gaf aan hoofdpijn enkel mechanisch te behandelen”, zegt Sarah. “Nog al te vaak wordt de oorzaak van hoofdpijn bij factoren zoals een ‘verkeerde’ zithouding gelegd. Dat na een hele dag achter een laptop te werken, het hoofd signalen krijgt vanuit de nek, waardoor pijn ontwikkelt. Hierdoor focussen kinesisten heel erg op dat mechanische, het bijsturen van de zithouding en op massagetherapie om de patiënt van de pijn te verhelpen.

Die quick-fixes gaan de patiënt enkel tijdelijk helpen, en na enkele weken zal de patiënt terugkomen, omdat de hoofdpijn heropflakkert of omdat er nieuwe bijkomende klachten zijn. Het is daarom beter om patiënten inzicht te geven in hun risicofactoren en hen te helpen om deze aan te pakken. Hierdoor kan je hoofdpijn waarschijnlijk efficiënter behandelen, en zorgen voor een meer langdurige oplossing. Dit betekent ook een kostenbesparing in de gezondheidszorg.”

Aanbevelingen voor de kinesist

“De aanbevelingen uit dit onderzoek klinken erg logisch, maar nooit eerder werd dit wetenschappelijk onderzocht. En in de kinépraktijk wordt deze werkmethode nog veel te weinig toegepast. Tijdens lezingen en werksessies met kinesisten en dokters willen we dit nu veranderen”, zegt Sarah. “Belangrijk is ook dat we de bevolking blijven sensibiliseren. Hoofdpijn is een klacht die verholpen kan worden, niemand moet hier mee blijven rondlopen. Er zijn remedies, en ook de kinesist kan een rol spelen om tot oplossingen te komen.”

Foto: Sarah Mingels

Bron: UHasselst