Restitutiepolis zorgverzekering steeds duurder en aanbod krimpt in 2021

Restitutiepolissen worden steeds duurder. Zo kost een gemiddelde restitutieverzekering in 2021 maar liefst 160 euro meer dan het overige aanbod van zorgpolissen. Het aanbod neemt dit overstapseizoen bovendien verder af, van 22 vorig jaar naar 19 nu. Dat blijkt uit een analyse van Zorgwijzer.nl. Met een restitutiepolis kies je als verzekerde zelf je zorgaanbieder en heb je altijd recht op vergoeding van het marktconforme of wettelijke tarief, zelfs als de zorgaanbieder geen contract heeft met je verzekeraar.

In 2021 kost een restitutiepolis gemiddeld 6,14 euro per maand meer dan nu. De naturapolis is gemiddeld 4,86 euro per maand duurder geworden. Het is dan ook niet verrassend dat het verschil tussen de duurste en goedkoopste zorgverzekering wederom hoger is. De gemiddelde premie van een restitutie zorgverzekering komt uit op 133,27 euro. De overige zorgverzekeringen (natura en combinatie polissen) kosten volgend jaar gemiddeld 119,96 euro. Aan vrije zorgkeuze hangt dus een prijskaartje van ruim 13 euro per maand. 

Op Zorgwijzer staat een overzicht met alle restitutiepolissen die in 2021 worden aangeboden.

Trend laatste jaren

Het is overigens een trend van de laatste jaren dat de premie van de restitutiepolis ieder jaar meer stijgt dan die van de naturapolis, blijkt wel uit de gegevens met de gemiddelde premies in de afgelopen jaren. Deze tabel staat op Zorgwijzer. Ook Koen Kuijper van Zorgwijzer herkent deze ontwikkeling. “Vroeger liftten restitutiepolissen mee op de inkoopcontracten van naturapolissen, wat goedkoper was. Vergoeding van een restitutiepolis kon voorheen zelfs op basis van het gecontracteerde tarief. Maar dit soort trucjes worden eigenlijk niet meer toegepast, door aanscherping van de regelgeving en kritiek van toezichthouder NZa. De kosten van de restitutiepolis zijn daarom hoger, wat verzekerden merken in hun premie.”

Op Zorgwijzer staat een dossier dat de verschillen tussen de naturapolis, restitutiepolis en combinatiepolis nader in kaart brengt.

Aanbod krimpt

Ook het aanbod restitutie zorgverzekering krimpt de laatste twee jaar. Zo biedt het concern ONVZ in 2021 geen restitutiepolis meer aan, maar een combinatiepolis. Deze wijziging geldt ook voor de onderliggende labels: PNOzorg en VvAA. Voor wijkverpleging en geestelijke gezondheidszorg heb je als ONVZ-verzekerde geen vrije zorgkeuze meer. Dat betekent dat er maximale vergoedingen gelden bij zorgaanbieders die geen contract hebben met ONVZ.

Naar eigen zeggen heeft ONVZ deze beslissing genomen om de kosten van de zorgverzekering zoveel mogelijk te drukken. De uitgaven voor niet-gecontracteerde zorg werden namelijk steeds hoger. Doordat ONVZ nu een combinatiepolis aanbiedt, stijgt de premie daarom met slechts 1,50 euro per maand per 2021.

Ook in 2019 nam aanbod restitutiepolissen af. Toen stopten ProLife, Avero Achmea en De Friesland met hun vrije zorgkeuze verzekering. Verzekerden waren toen noodgedwongen om genoegen te nemen met een naturapolis, tenzij ze wisselden van verzekeraar. Het wegvallen van een restitutiepolis kan grote gevolgen hebben voor een verzekerde.

Minder verzekerden

Omdat de restitutiepolis schaarser en duurder wordt zijn er ieder jaar minder klanten met dit type verzekering. Deze tabel staat op Zorgwijzer. Vooral tussen 2016 en 2017 daalde het aantal verzekerden met een restitutiepolis sterk. “Verzekeraars berekenen de hogere kosten van niet-gecontracteerde zorg in toenemende mate door in de zorgpremie van verzekerden. Ook voor 2021 verwachten we dat daarom meer mensen gaan overstappen naar een goedkopere naturapolis.”

Wat is een restitutiepolis?

Met een restitutiepolis kies je als verzekerde zelf je zorgaanbieder en heb je altijd recht op vergoeding van het marktconforme of wettelijke tarief, zelfs als de zorgaanbieder geen contract heeft met je verzekeraar. Dat betekent dat je als patiënt niet hoeft bij te betalen voor zorg uit de basisverzekering, tenzij er een buitensporig hoge rekening wordt gevraagd. Ook bij andere zorgpolissen, zoals de naturapolis of combinatiepolis mag je zelf je ziekenhuis of zorgverlener kiezen, maar kan het voorkomen dat je zelf een deel van de rekening betaalt, omdat de zorgaanbieder geen contract heeft met de verzekeraar.

Bronnen

  • Zorgpremies 2020 en 2021: Zorgwijzer premie-overzicht
  • Gemiddelde premies natura- en restitutiepolis (2016 – 2020): Vektis Zorgthermometer
  • Percentage klanten met restitutiepolis: Vektis Zorgthermometer

Bron: Zorgwijzer

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen